nevelési irányelv
(15)

 • ... irányelv, hogy minél korábbi kiültetésre neveljük a palántákat, annál hosszabb a nevelési ... irányelv, hogy minél korábbi kiültetésre neveljük a palántákat, annál hosszabb a nevelési ...
 • ... működik: Esztergomban és Szentendrén. Ha nevelési, oktatási törekvéseikről akarunk benyomást szerezni ...
 • A Waldorf-pedagógiáról
  ... eredményei, különösen a reformpedagógiája, személyiségközpontú nevelési irányelvei  kiállják az idő próbáját ... csak így érhető el.  Fontos irányelv a gyermekek ösztönzése a fejlődéshez ... helyet a reformpedagógiák palettáján, s nevelési irányelveinek hatékonyságát a felsőoktatási intézményekbe ...
  2007. november 4.
 • Sajátos nevelési igényű gyerekek tanítása
  ... oktatáspolitika hosszú ideig a speciális nevelési igényű gyermekek elkülönített nevelését preferálta ... belüli szakértelemmel, feltételekkel: a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő ... , hogy az egyes tanulók speciális nevelési szükségleteinek ismertetésén túl elfogadó szemléletet ...
  2014. december 4.
 • Az SNI tanulók oktatása
  ... a sajátos nevelési igényű tanulókra is érvényesek. A sajátos nevelési igényű tanulókat ... . Az Irányelv célja   Az Irányelvben foglaltak célja, hogy a sajátos nevelési igényű ... Irányelv egyaránt vonatkozik a sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű ...
  2008. május 26.
 • Az SNI gyermekek oktatása
  ... a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében  Az alapdokumentumban meghatározott nevelési, fejlesztési ... irányelv célja  Az irányelv célja, hogy a nevelési programban foglaltak és a sajátos nevelési ... váljanak az óvodák nevelési programjainak tartalmi elemeivé.  Az irányelv egyaránt vonatkozik a ...
  2008. május 29.
 • Óvodás vagy iskolás?
  ... szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban ... teljesítését. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésével ... és lehetőségeinek figyelembevételével. A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, tanuló ...
  2013. május 27.
 • Az inkluzív iskola
  ... okokból lehet egy-egy gyermek sajátos nevelési igényű. Elvárni természetesen aligha lehet ... , az inklúzió. Az inklúzió oktatási - nevelési alapja a differenciálás, a differenciált ... igazító, változatlan, azonos ütemet diktáló nevelési stílusnak. Szerencsére az új szempontok ...
  2007. november 11.
 • Rendeletmódosítások
  ... milyen lehetőségek vannak a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételére, hol ... száma együttesen meghaladta az óvodai nevelési napok 25 %-át, vagy a ...
  2013. május 7.
 • Dalton-terv - A demokratikus pedagógiai módszer
  ... , együttműködés elősegítése.  Pedagógiai programjának elsődleges nevelési célja az "alkalmasság az élet ...
  2007. november 24.
 • Az örökbefogadás
  ... gyermekben, amely egy nehezebb élethelyzetben, nevelési konfliktusban, de legkésőbb a kamaszkor ... mért fokozatosság a két legfontosabb irányelv. Amikor az óvodás gyerek a ...
  2003. március 27.
 • Demokráciára nevelés
  ... azokat az oktatási, pedagógiai követelményeket, nevelési célokat, amelyeket kívánatosnak tartanak elérni ...
  2003. május 4.