novell
(557)

 • ... leíró adatbázisa Novell Netware által biztosított hálózati szolgáltatások A Novell Netware által ... a Novell szerver jogosultsági kritériumokat rendel az egyes felhasználókhoz, melyeket a Novell ... , user groupokba, csoportokba szervezhetők. Novell Netware A Novell Netware egy hálózati operációs ...
 • ... . A Novell x.xx termékvonal támogatása 1998-ban szűnt meg (a Novell 3 ... hálózati platformok előnyeit. Novell hálózati szolgáltatások A Novell hálózati szoftverek történetük során ... alkalmazását is. Tesztfeladat Novell hálózati szoftverek A Novell az egyik legnagyobb hálózati ...
 • Az elméletírók, irodalomtörténetek elkülönítenek különböző realista regénytípusokat (karrierregény,társadalmi regény,lélektani regény stb.), ugyanakkor – mivel a legtöbb e korszakban és stílusban keletkezett műre általában több típus vonásai is jellemzőek ...
 • Az elbeszélés a gogoli műfaj – a groteszk novella – alappéldája. Sok eleme túlzó, képtelen, nemcsak a befejezés. Nehéz elképzelni a novellabeli viszonyokat, s hihetetlennek tűnik a főszereplő jelleme, viselkedése is. A valóságelemek (a hivatal, a nevek, ...
 • Bizonyos értelemben a kor új műfaja a társadalmi regény. E regénytípus fő sajátossága, hogy a téma a szerző korához kapcsolódik. A közelmúlt vagy jelen irodalmi témaként való feldolgozása nem egészen új keletű, már Boccaccio novelláiban feltűnt. A ...
 • Az európai irodalom történetében a XIX. század egy gyorsuló változási folyamat időszaka. Európa történelmi-társadalmi és gazdasági változásai, a technikai civilizáció felgyorsulása, a tudományos gondolkodás többirányú, differenciált fejlődése, a különböző ...
 • Készíts komplex elemzést Karinthy Találkozás egy fiatalemberrel című novellájáról! Készíts összehasonlító elemzést a Találkozás egy fiatalemberrel és az Én és Énke című novellákról! Készíts komplex elemzést Karinthy Találkozás egy fiatalemberrel című ...
 • Az egyik első kritikát Kosztolányi Dezső írta Gellériről, s ennek egyik megállapítása szinte eposzi jelzőként tapadt hozzá: „Költő ez a fiatalember, és művész is. Ha valaki naturalistának nevezi, nyíltan szemébe nevethet. Nála a valóság csak ugródeszka. ...
 • Az egypercesek műfajának nemcsak gyökerei ágaznak többfelé, kifejlett formájában is több változata különböztethető meg. Egyik esetben hagyományos elbeszélésként is elképzelhető történetről van szó, amelyet azonban az író a lényegi vázra csupaszított. ...
 • ... Novell programok közül a hálózati alapszolgáltatásokat biztosítót! Válassza ki a felsorolt Novell ...
 • Az elbeszélésmód sajátosságai Mikszáth néhány novellája alapján
  Bevezető gondolatok Mikszáth Kálmán (1847-1910) a 19. és a 20. század fordulóján hozta létre életművét, amely a széppróza és a publicisztika számos fontos műfajában (mint például a novella, a kis- és nagyregény, a regényes életrajz, a karcolat) öltött ...
  2014. április 4.
 • Regény-vázlat III.
  Novella rövid terjedelmű, zárt szerkezetes epikus műfaj. Az olasz novello (=újdonság, érdekes hír, különös történet) szóból származik. A novella kisebb szereplőgárdát mozgató műfaj, melynek cselekménye egyetlen meghatározott esemény köré csoportosul. ...
  2003. október 25.
 • Novell Netware 6.5
  ... . Novell Nterprise Branch Office A NetWare 6.5 részeként is szállított Novell ... járó címtárszolgáltatás kulcsszerepet kapott a Novell rendszerek megkülönböztetésében. Több mint egy ... a Novell Netware 6.5 Folytatása következik... Molnár Péter Forrás: Novell Magyarország ...
  2003. november 22.
 • Mercury/32 környezete...
  ... . Novell kliens: A kiválasztott Operációs rendszernek megfelelő Novell kliens: Windows 9x esetén: Novell Client 3.4, Windows NT vonal esetén: Novell Client 4 ... esetben figyeljünk arra, hogy a Novell szerverünk IP címének megváltoztatásával a ...
  2005. június 22.
 • Örkény István 100 éves lenne
  „Stílusom a groteszk” Örkény István élete Örkény István 1912. április 5-én született Budapesten, egy jómódú értelmiségi polgári családba. A piarista gimnáziumban tett sikeres érettségije után a Műszaki Egyetem vegyészmérnök karán kezdte meg felsőfokú ...
  2012. április 25.
 • Érettségi munkaállomással
  ... ! A következő csoportokat fogjuk átnézni: - Novell Client - Internet Vezérlőpult - Windows Standard ... - Hálózati kapcsolatok - Folder Redirection Novell Client, Internet Novell Client Az érettségi-n meg ... Novell Client hálózati tulajdonságánál is). Természetesen itt sok minden más a Novell ...
  2005. április 29.
 • Az Egri csillagokon túl
  Egyregényes hírnév Gárdonyi Géza a magyar irodalmi kánon kvázi-egyművű szerzője. Az általános iskola hatodik osztályában kötelező Egri csillagok című regény kapcsán ismerjük meg, és még akkor is nagyon sok élményünk kapcsolódik hozzá, ha egyébként nem ...
  2013. szeptember 13.
 • Távgyógyítás esettanulmány I.
  ... proxy szerver) Alapértelmezett kijárat a Novell szerver. De szűréssel az Internet ... ment mert Pesten voltam) A Novell Remote Manager-jét használva megoldani a ... dolgot kellett megoldanom: Leállítani a Novell belső tűzfalát (filtsrv) Beállítani egy ... a nyugdíjba küldött Mercury-t a Novell szerveren. Akkor állítsuk le a ...
  2005. augusztus 31.
 • A groteszk és Örkény
  Bevezető gondolatok Örkény István (1912-1979) neve elválaszthatatlanul összeforrt a groteszk stílusértékkel, mintegy „védjegyévé” vált. Az efféle nagyon markáns jellemzőkkel azonban nem árt óvatosan bánni: könnyen megtörténhet, hogy egy mindent lefedni, ...
  2014. április 22.
 • Novellaírásra fel!
  Formai követelmények: A kitalált történet nem lehet több 5 gépelt oldalnál, dupla sortávval, Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel elkészítve, legfeljebb 1250 szavas terjedelemben. Bármely fenti kritériumoknak nem megfelelő nevezés vissza lesz ...
  2015. március 4.