nyelv
(8942)

 • Csoport típus: Publikus
 • Csoport típus: Publikus
 • Csoport típus: Zárt
 • Csoport típus: Publikus
 • ... nyelvcsaládhoz tartoznak, de a magyar nyelv szempontjából legfontosabb az uráli nyelvcsalád ... legismertebb ilyen nyelv az arab. Ide tartozik még a héber nyelv modern ... sokan beszélik és egyfajta közvetítő nyelv szerepét is betölti. Délnyugat-Afrika (Namíbia ...
 • ... a nyelvrokonságra derülhet fény. Két nyelv akkor is hasonlíthat egymásra bizonyos ... kell menjek változat a román nyelv hatására, vagy Sopron környékén német ... a nyelvrokonságra derülhet fény. Két nyelv akkor is hasonlíthat egymásra bizonyos ... kell menjek változat a román nyelv hatására, vagy Sopron környékén német ...
 • ... nyelvi univerzáléknak. Ide sorolható a nyelv azon tulajdonsága, hogy az információátadás ... nyelvenként különböző elnevezést kapott. A nyelv kisebb elemei (fonémák, morfémák, szavak ... nyelvenként különböző elnevezést kapott. A nyelv kisebb elemei (fonémák, morfémák, szavak ...
 • ... , amikor a nyelv fejlesztése egész mozgalommá növekszik. A magyar nyelv életében a ... korszak. A nyelv életébe történő tudatos beavatkozást, a nyelv akaratlagos fejlesztését nyelvművelésnek ... , amikor a nyelv fejlesztése egész mozgalommá növekszik. A magyar nyelv életében a ...
 • ... , milyen régen vált szét egy-egy nyelv fejlődése, illetve, hogy mekkora földrajzi ... nyelvcsaládhoz tartoznak, amelyek a latin nyelv beszélt változatából alakultak ki. Kialakulásuk ... körben elterjedt. Emellett a francia nyelv használata elterjedt a diplomáciai életben ...
 • ... , cserkesz, avar, grúz stb.) baszk nyelv kihalt kis-ázsiai és mediterrán nyelvek ... , mandzsu, tunguz stb.) koreai nyelv japán nyelv paleo-szibériai nyelvek (csukcs, eszkimó, jukagir ... stb.) munka nyelv (ötmillió ember beszéli Indiában) mon-khmer (kambodzsai) nyelv maláj-polinéz nyelvek ...
 • ... életképes, a mozgalom jelentősége a nyelv fejlődése szempontjából óriási. A nyelvújítás szókincsgazdagító mozgalmát az irodalmi nyelv normáinak egységesülése, a két irodalmi ... fordulnak elő. Áttekinve a magyar nyelv fejlődésének fő korszakait megállapíthatjuk, hogy ...
 • ... nyelv • C++ programozási nyelv • C# programozási nyelv • Clipper programozási nyelv • COBOL programozási nyelv • Pascal programozási nyelv ... támogatnak) • Perl programozási nyelv • Python programozási nyelv • PHP programozási nyelv • VBScript. A compiler ...
 • ... sajátítunk el? A fejlődés a nyelv mindhárom szintjén megfigyelhető: a fonémák ... jönnek világra, hogy képesek valamennyi nyelv különböző fonémáihoz tartozó hangok megkülönböztetésére ... az emberi faj rendelkezik-e a nyelv elsajátításának képességével? Minden gyermek, kultúrától ...
 • ... berber nyelv Észak-Afrikában Észak-Afrikában 100 milliók által beszélt nyelv: az arab nyelv - az ... származású búrok nyomán egyedi afrikai nyelv formálódott, az őslakosok körében is ... berber nyelv Észak-Afrikában Észak-Afrikában 100 milliók által beszélt nyelv: az arab nyelv - az ...
 • Dráma a nyelvórán
  ... szimulációt a francia mint idegen nyelv tanításának módszertanában dolgozták ki. Ez ... csak nyelvtudásuk, hanem az idegen nyelv iránti motivációjuk is fejlődhet. A ...
  2014. november 17.
 • Nyelvek és az eszperantó...
  ... eszperantóra -, hiszen ez nem élő nyelv, és nem is beszélik olyan ... egy rendkívül rugalmas és hajlékony nyelv, olyan képzőrendszerrel, amelyiknek a segítségével ...
  2004. július 17.
 • Nyelvtanulás és nyelvi diverzitás
  ... fog különféle információkat az idegen nyelv tanulásról és tanításról, valamint letölthető ...
  2004. július 13.
 • Eltűnt nyelvek nyomában
  ... volt nagy gond a gael nyelv elterjedtségével, azonban az 1800-as években ... gael nagymértékű terepvesztéséhez. Az ír nyelv végül a függetlenség kiharcolása után ... cári Oroszországban is az orosz nyelv volt a domináns, számos kisebb ... a szovjet központosítási törekvések több nyelv sorsát megpecsételték. Felsorolni is nehéz ...
  2015. március 25.
 • Mesés nyelvtanulás
  ... idegen nyelvek iránt. Az idegen nyelv tanítását a természetes nyelvtanulás folyamataira ... észrevétlenül sajátítsák el az új nyelv hangzásvilágát, ritmusát, fejlődjön beszédértési készségük ... , felkelti az érdeklődésüket az idegen nyelv iránt és megszületik az ismétlés ...
  2013. február 5.
 • Nyelveket ment a Google
  ... nyelveket. A koró egy indiai nyelv, melyet mára csupán ezer ember ... megmenthető lesz az a 3000 nyelv, melyet ma már csak nagyon ...
  2012. június 26.
 • Önálló nyelvtanulás
  Nyelvgyakorló oldalak, angol nyelv Bizonyára sokan ismerik a http:// ...
  2002. november 19.
 • Érettségi tételek - A mai magyar nyelv szókészletének rétegei
  ... pontosabban egy nyelv szókincse nagyon általános fogalom: a magyar nyelv szókincse vagy ... változásokról is vallanak. A magyar nyelv jövevényszavait vizsgálni olyan, mint megvizsgálni ... ). A tétel összegző leírása Egy nyelv szókészletének elemeit tehát képtelenség felsorolni ...
  2014. május 8.
 • A nyelvi jelrendszer
  ... akkor, amikor nyelv elemeinek változásáról beszélünk? Tulajdonképpen mik a nyelv elemei? A ... . A nyelv: jelrendszer, vagyis jelek szabályok szerinti elrendeződése. A nyelv elemei: a ... beszédhangok (vagy fonémák) alkotják a nyelv legalacsonyabb szintjét. Ezek még nem ...
  2014. március 12.
 • Kazinczy-féle nyelvújítás
  ... a nyelvújítás nagyszabású vállalkozása. A nyelv jelenlegi állapotában számtalan kommunikációs helyzetet ... függetlenedés egyik eszközének sokan a nyelv fejlesztését látták. Fontos megjegyezni, hogy ... nyelvújítás tehát tudatos beavatkozás a nyelv életébe, amelyet avatott nyelvművelők végeztek ...
  2014. március 28.