nyelvek
(584)

 • Csoport típus: Publikus
 • ... Data. Adat-orientált programozási nyelvek Az Adat-orientált programozási nyelvek hatékony eszközök relációs adatok ... nyelv). Adatstrukturált programozási nyelvek Az Adatstruktúrált programozási nyelvek azok, melyek logikája hasonló ... nyelvek is ide tartoznak. • Kiterjesztő (extension) programozási nyelvek • Guile. A Kapcsos zárójeles nyelvek ...
 • ... a mellérendelő információkereső nyelvek. Hierarchikus információkereső nyelvek A hierarchikus információkereső nyelvek részekre bontják ... jelent. Mellérendelő információkereső nyelvek A mellérendelő információkereső nyelvek önálló, egymástól független fogalmakból ...
 • ... ) • NewtonScript • Self. Szabályalapú programozási nyelvek Szabályalapú programozási nyelvek melyek szabályokat használnak egyes ... . • Jess Szkriptkezelő programozási nyelvek A Szkriptkezelő programozási nyelvek gyakran ismétlődő folyamatok automatizálása ...
 • Funkcionális programozási nyelvek A Funkcionális programozási nyelvek a programokat és szubrutinokat, mint ... nyelvek a programokat és szubrutinokat, mint matematikai függvényeket definiálják. Funkcionális programozási nyelvek A Funkcionális programozási nyelvek a programokat és szubrutinokat ...
 • ... adatbázis-kezelő nyelvek a relációs (adatmodellű) adatbázisokkal dolgoznak. A relációs adatbázis-kezelő nyelvek mindegyike ... adatbázis-kezelő nyelvek a relációs (adatmodellű) adatbázisokkal dolgoznak. A relációs adatbázis-kezelő nyelvek mindegyike ... adatbázis-kezelő nyelvek a relációs (adatmodellű) adatbázisokkal dolgoznak. A relációs adatbázis-kezelő nyelvek mindegyike ...
 • ... utasítássorozatot (nyelvi transzformáció). Eljárásorientált nyelvek Az eljárás orientált nyelvek (mint pl. a ...
 • ... során az azonos ősnyelvből származó nyelvek annyira eltávolodhatnak egymástól, hogy ma ... : az egymással rokonságban nem álló nyelvek nyelvtani szerkezete hasonlíthat egymáshoz. A ... magyarral való alaptalan rokonításához. A nyelvek közti hasonlóság (ház szavunk német ...
 • ... adott nyelv „gépikód szintű”. Fordított nyelvek A compiler (fordító) gépi kódú ... a program futtatása közben. Interpretált nyelvek Az interpreter (értelmező) viszont nem ...
 • ... . feladat Vizsgálja meg milyen programozási nyelvek vannak feltelepítve az Ön által ... . feladat Vizsgálja meg milyen programozási nyelvek vannak feltelepítve az Ön által ...
 • ... . Az alapnyelvi szókincs a rokon nyelvek esetében megegyezik. Ősi szavaink természetesen ... is. A latin és germán nyelvek szétválása után pl. ugyanolyan hangkörnyezetben ...
 • Nyelveket ment a Google
  ... segíti a célkitűzést. Ez a nyelvek katalogizálásában segít. Összegyűjti azokat a ... elősegítése, hogy a kihalásra ítélt nyelvek újra tanulhatóak legyenek. A honlapon ... üzenetek is segíthetik a veszélyeztetett nyelvek megmentését. A megfelelő összefogással megmenthető ...
  2012. június 26.
 • Kétszintű érettségi 2005
  ... ://www.sulinet.hu/nyelvek/erettsegi/ http://www.sulinet.hu/nyelvek/erettsegi/?p ... /nyelvek/?p=kat&kat_id=75 Francia: http://www.sulinet.hu/nyelvek ... .hu/nyelvek/?p=kat&kat_id=154 http://www.sulinet.hu/nyelvek/?p=kat&kat_id=155 Spanyol: http://www.sulinet.hu/nyelvek ...
  2005. március 22.
 • Nyelvek Európai Napja!
  ... szeptember 26-án ünnepeljük a Nyelvek Európai Napját. A Nyelvek Európai Napjának általános ... nyelvtanulás fontosságára, illetve a tanult nyelvek sokszínűségének növelése a nyelvi változatosság ... 800 millió lakosát buzdítja további nyelvek tanulására, bármilyen korban, az iskolában ...
  2016. augusztus 22.
 • Eltűnt nyelvek nyomában
  ... nagy francia forradalom árnyoldala A nyelvek eltűnésének több oka lehetséges, kihalnak ... francia forradalom egyik folyományaként Frankhonban nyelvek tucatjait szűntették meg tűzzel és ... engedélyezték az az előbb említett nyelvek fakultatív oktatását. Az írek sem ...
  2015. március 25.
 • Nyelvek és az eszperantó...
  ... nyelvek mindannyiukra, hogyha hagynánk. Ami pedig az eszperantót illeti: a nemzeti nyelvek mind nehéz nyelvek, amelyeknek az elsajátítására nemzetközi ... sokkal kifejezőbb, mint a nemzeti nyelvek, amelyek elég szigorú szabályok között ...
  2004. július 17.
 • A Gyűrűk Ura világa
  ... Gyűrűk Ura-kultuszt. Tolkien 1916-ban (wikipedia) Nyelvek és identitások A regény számos ... fiatal kora óra érdekelték a nyelvek; még iskoláskorú volt, amikor unokatestvéreivel ... évei alatt pedig komoly mesterséges nyelvek kidolgozásába kezdett. Híres regényeinek szövegvilága ...
  2013. október 9.
 • Tanulj ritkább nyelveket!
  Riportunk szereplői olyan nyelveket választottak, mint például az orosz, a lengyel, a japán, a török, vagy a patois, a jamaicai kreol nyelv. Ráadásul más utakat is jártak be a tanulás folyamán, de egy közös bennük, egyikük sem bánta meg választását.
  2013. augusztus 26.
 • Idegen nyelvek az Európai Unióban
  ... tudományos élet fontos tényezője. A nyelvek politikai jelentőségűek is, hiszen az ... sok esetben másképp alakul, egyes nyelvek használatosabbá váltak az évek során ... Európai Parlament megállapította, hogy a nyelvek számának csökkentése csak növelné az ...
  2001. június 8.
 • Az anyanyelv ünnepe
  ... is megünnepelte. A nyelvek száma Jelenleg a kortárs nyelvek számát pontosan nem ... beszélt nyelvek kb. 50-90%-a tartozik a veszélyeztetettek közé. Veszélyeztetett nyelvek Ezen csoportba tartoznak azok a nyelvek, melyeket egyre kevesebban ...
  2013. február 21.
 • Európai Nyelvi Díj 2013-ban is
  ... hivatalos elismerésben részesítse az idegen nyelvek tanítása terén megvalósuló, példaértékűnek minősülő ... rejlő lehetőségeket, hogy az idegen nyelvek tanulásán keresztül hozzájáruljon más kultúrák ... Díjra jogosult bármely, az európai nyelvek tanítása terén megvalósuló program, függetlenül ...
  2013. január 3.