Típusok
  Kategóriák

nyelvek
(398)

 • ... Data. Adat-orientált programozási nyelvek Az Adat-orientált programozási nyelvek hatékony eszközök relációs adatok ... nyelv). Adatstrukturált programozási nyelvek Az Adatstruktúrált programozási nyelvek azok, melyek logikája hasonló ... nyelvek is ide tartoznak. • Kiterjesztő (extension) programozási nyelvek • Guile. A Kapcsos zárójeles nyelvek ...
 • ... a mellérendelő információkereső nyelvek. Hierarchikus információkereső nyelvek A hierarchikus információkereső nyelvek részekre bontják ... jelent. Mellérendelő információkereső nyelvek A mellérendelő információkereső nyelvek önálló, egymástól független fogalmakból ...
 • ... ) • NewtonScript • Self. Szabályalapú programozási nyelvek Szabályalapú programozási nyelvek melyek szabályokat használnak egyes ... . • Jess Szkriptkezelő programozási nyelvek A Szkriptkezelő programozási nyelvek gyakran ismétlődő folyamatok automatizálása ...
 • Funkcionális programozási nyelvek A Funkcionális programozási nyelvek a programokat és szubrutinokat, mint ... nyelvek a programokat és szubrutinokat, mint matematikai függvényeket definiálják. Funkcionális programozási nyelvek A Funkcionális programozási nyelvek a programokat és szubrutinokat ...
 • ... adatbázis-kezelő nyelvek a relációs (adatmodellű) adatbázisokkal dolgoznak. A relációs adatbázis-kezelő nyelvek mindegyike ... adatbázis-kezelő nyelvek a relációs (adatmodellű) adatbázisokkal dolgoznak. A relációs adatbázis-kezelő nyelvek mindegyike ... adatbázis-kezelő nyelvek a relációs (adatmodellű) adatbázisokkal dolgoznak. A relációs adatbázis-kezelő nyelvek mindegyike ...
 • ... utasítássorozatot (nyelvi transzformáció). Eljárásorientált nyelvek Az eljárás orientált nyelvek (mint pl. a ...
 • ... során az azonos ősnyelvből származó nyelvek annyira eltávolodhatnak egymástól, hogy ma ... : az egymással rokonságban nem álló nyelvek nyelvtani szerkezete hasonlíthat egymáshoz. A ... magyarral való alaptalan rokonításához. A nyelvek közti hasonlóság (ház szavunk német ...
 • ... adott nyelv „gépikód szintű”. Fordított nyelvek A compiler (fordító) gépi kódú ... a program futtatása közben. Interpretált nyelvek Az interpreter (értelmező) viszont nem ...
 • ... . feladat Vizsgálja meg milyen programozási nyelvek vannak feltelepítve az Ön által ... . feladat Vizsgálja meg milyen programozási nyelvek vannak feltelepítve az Ön által ...
 • ... . Az alapnyelvi szókincs a rokon nyelvek esetében megegyezik. Ősi szavaink természetesen ... is. A latin és germán nyelvek szétválása után pl. ugyanolyan hangkörnyezetben ...