Kategóriák

nyelvi jelek
(18)

 • A nyelvi jelrendszer
  ... tétel kifejtése A nyelvi jelek: mesterséges jelek. A nyelv: jelrendszer, vagyis jelek szabályok szerinti ... és hasonlóság. A nyelvi jelek az ember alkotta, mesterséges jelek csoportjába tartoznak, ezen ... és szabályok rendszere. A nyelvi jelek a mesterséges jelek körébe tartoznak, és jellemzően ...
  2014. március 12.
 • Gondolatolvasás az órán?
  ... , mimika, testtartás, távolságtartás, arcjátékok, titkos jelek, udvarlási minták meghatározó jegyeit. A ... szükséges nem nyelvi kompetenciák fejlesztése, illetve a kommunikációt kísérő nem nyelvi jelek lehetőségeinek ... képezi az anyanyelvi és idegen nyelvi ismeretek összefonódása, valamint a média ...
  2014. március 12.
 • Jelszobrászat
  ... latin szótár "megrajzolása" ürügyén, a nyelvi univerzálék konkrét képpé változtatása során ... nélkül olyan térkonstrukciók, amelyek folyvást nyelvi közelítést igényelnek. Nem köznyelvit, hanem ... már nem jelek, mert a szavakkal már hazudni lehet. A jelek tudatos ...
  2001. november 7.
 • Titkok kulcsa
  ... , annak jeleit például a szokásos jelek helyett ábrákkal vagy összekevert ábécé ... megfejtés módját. A megfejtés során nyelvi és statisztikai elemzés révén elsőként ...
  2013. október 18.
 • Kutyát ír, kutyát mond?
  ... nyelvi megnyilvánulás, nyelvhasználat, addig az írás csupán egy eszköz a nyelvhasználati jelek kódolására, tárolására. Közmegegyezésen alapuló jelek összessége, amelyeket többé-kevésbé ...
  2014. március 13.
 • Fejleszteni kell!
  ... számolásnak. Ez érthető. És a nyelvi készség miért nem fejlődik? Hiszen ... hallanak, ez nem fejleszti a nyelvi tudásukat, szókincsüket és kifejezésmódjukat. A ... energiát vesz majd igénybe. Milyen jelek utalnak arra, hogy valami nincs ...
  2012. november 16.
 • Korai kommunikáció, babajelbeszéddel
  ... szókincse, kreativitási képessége gazdagabb lesz, nyelvi, érzelmi fejlődésük gyorsabb. Nagyobb az ...
  2012. június 29.
 • Tanulási zavarok gyermekkorban
  ... el a labdát. Az intő jelek: későn kezdenek el beszélni, hangképzésük ... , egy-egy betűt nem ejt tisztán. Nyelvi készsége elmarad társaiétól, szókincse szegényes ... szakpedagógus méri fel a gyermek nyelvi képességeit és előírja a számára ...
  2005. szeptember 19.
 • Pozitív diszkrimináció
  ... diskurzusban. A hazai szakirodalomban mutatkoznak jelek arra, hogy a problémák gyökérét ... és méltányosan (vagyis individualitásuk, kulturális, nyelvi örökségük és hovatartozásuk megőrzésével) segítik ... kell távolodnia saját kulturális és nyelvi örökségétől, asszimilálódnia kell a többségi ...
  2007. november 25.
 • IKT
  IKT
  ... elsődlegesen fontosak a látással érzékelhető jelek, képek. "Beszélő képek" elnevezéssel illetjük ... gyermekek a gazdag nyelvi környezetben hamar leküzdötték a nyelvi hátrányokat. (...) Az egyik ... verbális közreműködés komoly segítője a nyelvi hátránnyal induló tanulóknak. Minél gazdagabb ...
  2004. július 25.