Típusok
  Kategóriák

nyelvi jelek
(58)

 • A nyelvi jelek alkottajelrendszernek azokat a legkisebb elemeit, ... a társadalmi érintkezésnek az eszköze. nyelvi szabály Nyelvhasználat szabályrendszere. Betűkép Az ... kivételek Összeolvadás További fogalmak Nyelvi értékmegőrzés. A nyelvi jelek alkottajelrendszernek azokat a legkisebb ...
 • A kommunikáció nem nyelvi eszközeinek sorába tartozik az emberi ... , a szemiotika atyja. szimptóma A jelek egyik fájtája, a természetes jel ... Ősz Levelek A kommunikáció nem nyelvi eszközeinek sorába tartozik az emberi ...
 • ... jeltudomány két csoportra osztja: nyelvi és nem nyelvi jelek. Mesterséges jelnek tekinthető a beszédhang, az írás (betű), nem nyelvi jelek ... nem nyelvi jelek. Mesterséges jelnek tekinthető a beszédhang, az írás (betű), nem nyelvi jelek ...
 • ... nem nyelvi jelekkel foglalkozik. 1) Oldd meg az alábbi, nem nyelvi jelekhez kötődő feladatokat! Mit fejeznek ki ezek az egyértelmű jelek? 2) Készítsetek montázst nem nyelvi jelekből! (fogalom, téma ...
 • ... lexémák stb. Egy-egy nyelvi szint jellemzésekor ezeket a nyelvi jeleket kell több ... nyelvi szintek közötti kapcsolatokra utalnak. Minden egyes nyelvi szinten találunk egy jellegzetes nyelvi ... lexémák stb. Egy-egy nyelvi szint jellemzésekor ezeket a nyelvi jeleket kell több ...
 • Mire van szükség a beszédben a nyelvi jeleken kívül? -re Mire van szükség a beszédben a nyelvi jeleken kívül? -re
  tesztfeladat
 • A nyelven kívüli és nyelvi jelek bemutatása
 • ... jelzik az összetartozást, mások távolabbi nyelvi jelekkel biztosítanak kapcsolatot, de vannak ... többnyire csak stilisztikai szándékkal - a jelek a képzőkhöz hasonlóan képesek a ...
 • Az alábbi vicc a gesztusnyelv déli népek között elterjedt széleskörű használatát karikírozza. Felirat egy olaszországi buszon: Ne beszélgessen a vezetővel, mert mindkét kezére szüksége van a kormányzásban! A gesztusokra is érvényes az, ami a jelekről ...
 • ... során a nyelvi megformálásra vonatkozik a közlés. A funkciók a nyelvi közlés más-más oldalát határozzák meg, de szinte minden nyelvi üzenetben ... nyel­vekre? Nyelvi zavarok: Mi okozza a beszéd és a nyelvi feldolgozó rendszer ... a nyelvi feldolgozás kognitív architektúráját az emberi agy, mi a nyelvi fakultás ...