nyelvi jelrendszer
(31)

 • ... ez a jelrendszer a legalkalmasabb. A nyelv egy olyan jelrendszer, amely közösségi ... jelenség, a legegyetemesebb jelrendszer. Szavakat alkotó, beszédhangokból álló jelrendszer, mint a gondolatok kifejezésének és a társadalmi érintkezésnek az eszköze. nyelvi ...
 • A nyelvi jelrendszer felismerése
 • ... másik fontos vetülete az ún. nyelvi megelőzöttség. A posztmodern irodalomértelmezés különösen ... valódi karakterét, s egy tisztán nyelvi képződménnyé válik, amely nincs tényleges ... másik fontos vetülete az ún. nyelvi megelőzöttség. A posztmodern irodalomértelmezés különösen ...
 • ... a nyelvi jelek csak egymáshoz való viszonyuk szerint értelmezhetők. Mert a nyelvi ...
  tesztfeladat
 • ... való kapcsolatteremtés a nyelvi jelrendszer felhasználásával. Embertársainkkal való kapcsolatteremtés a nyelvi jelrendszer felhasználásával. Gondolatok ...
  tesztfeladat
 • ... stb) Az egyszerűség kedvéért a nyelvi kommunikációt kísérő jelenségek összességét gesztusnyelvnek ... kísérik beszédünket. Szerepük lehet a nyelvi jel helyettesítése (taps, kifütyülés, helyeslő ... névnapi jókívánság közben) . A nem nyelvi kifejező eszközök egy része velünk ...
 • ... , mégpedig a nyelvi (verbális) és nem nyelvi (nem verbális) kódokat. Nyelvi kód alatt ... nyelv, míg nem nyelvi kód lehet bármely más jelrendszer, mint testnyelv, zene ... . A kód tehát maga a jelrendszer, amelybe ágyazzuk az üzenetet, a ... , ahogyan ez a jelrendszer kifejezést nyer A nyelvi kódban megfogalmazott üzenet például ...
 • ... már többször hangsúlyoztuk - a legbonyolultabb jelrendszer, amelyet az ember valaha is ... a nyelvi közlés más-más oldalát határozzák meg, de szinte minden nyelvi üzenetben ... már többször hangsúlyoztuk - a legbonyolultabb jelrendszer, amelyet az ember valaha is ...
 • ... gyakorlat is mutatja, hogy a jelrendszer változatossága elméletileg végtelen lehet, míg ... , s egyéb nyelvi hibák, a kifejezésbeli pongyolaság, a nyelvi szegénység vagy mondanivalónk ... gyakorlat is mutatja, hogy a jelrendszer változatossága elméletileg végtelen lehet, míg ...
 • ... , valamilyen erre szolgáló eszköz, illetve jelrendszer (nyelv, gesztusok) útján 3. ritkán ... minőségét és jellegét. A nyelvi és nem nyelvi kódokon közvetített információ különféle ... , valamilyen erre szolgáló eszköz, illetve jelrendszer (nyelv, gesztusok) útján 3. ritkán ...
 • A nyelvi jelrendszer
  ... tétel kifejtése A nyelvi jelek: mesterséges jelek. A nyelv: jelrendszer, vagyis jelek szabályok szerinti elrendeződése. A nyelv elemei: a nyelvi jelek ... szó felhasználási lehetőségeit hordozza. A nyelvi jelrendszer áttekintésével ezen a ponton természetesen ...
  2014. március 12.
 • Érettségi tételek - A szövegösszetartó erő fajtái és szerepe
  Amikor nyelvtannal, vagyis a nyelvi jelrendszert alkotó elemekkel és szabályokkal ...
  2014. május 14.
 • Jelszobrászat
  ... latin szótár "megrajzolása" ürügyén, a nyelvi univerzálék konkrét képpé változtatása során ... nélkül olyan térkonstrukciók, amelyek folyvást nyelvi közelítést igényelnek. Nem köznyelvit, hanem ... rengeteg alkotó energiája, amit a jelrendszer kidolgozására, verbalizálására, fogalmi beágyazására, a ...
  2001. november 7.
 • Kulturális sokk
  ... megbízható partnernek tartják őket. Finomkodó jelrendszer A franciák sokszor túl körülményesek ... , vélik a szakértők. Nemcsak a nyelvi gyakorlat nagyon fontos, hanem a ...
  2002. november 4.