Típusok
  Kategóriák

nyelvi jelrendszer
(27)

 • ... ez a jelrendszer a legalkalmasabb. A nyelv egy olyan jelrendszer, amely közösségi ... jelenség, a legegyetemesebb jelrendszer. Szavakat alkotó, beszédhangokból álló jelrendszer, mint a gondolatok kifejezésének és a társadalmi érintkezésnek az eszköze. nyelvi ...
 • A nyelvi jelrendszer felismerése
 • ... másik fontos vetülete az ún. nyelvi megelőzöttség. A posztmodern irodalomértelmezés különösen ... valódi karakterét, s egy tisztán nyelvi képződménnyé válik, amely nincs tényleges ... másik fontos vetülete az ún. nyelvi megelőzöttség. A posztmodern irodalomértelmezés különösen ...
 • ... a nyelvi jelek csak egymáshoz való viszonyuk szerint értelmezhetők. Mert a nyelvi ...
  tesztfeladat
 • ... való kapcsolatteremtés a nyelvi jelrendszer felhasználásával. Embertársainkkal való kapcsolatteremtés a nyelvi jelrendszer felhasználásával. Gondolatok ...
  tesztfeladat
 • ... stb) Az egyszerűség kedvéért a nyelvi kommunikációt kísérő jelenségek összességét gesztusnyelvnek ... kísérik beszédünket. Szerepük lehet a nyelvi jel helyettesítése (taps, kifütyülés, helyeslő ... névnapi jókívánság közben) . A nem nyelvi kifejező eszközök egy része velünk ...
 • ... , mégpedig a nyelvi (verbális) és nem nyelvi (nem verbális) kódokat. Nyelvi kód alatt ... nyelv, míg nem nyelvi kód lehet bármely más jelrendszer, mint testnyelv, zene ... . A kód tehát maga a jelrendszer, amelybe ágyazzuk az üzenetet, a ... , ahogyan ez a jelrendszer kifejezést nyer A nyelvi kódban megfogalmazott üzenet például ...
 • ... már többször hangsúlyoztuk - a legbonyolultabb jelrendszer, amelyet az ember valaha is ... a nyelvi közlés más-más oldalát határozzák meg, de szinte minden nyelvi üzenetben ... már többször hangsúlyoztuk - a legbonyolultabb jelrendszer, amelyet az ember valaha is ...
 • ... gyakorlat is mutatja, hogy a jelrendszer változatossága elméletileg végtelen lehet, míg ... , s egyéb nyelvi hibák, a kifejezésbeli pongyolaság, a nyelvi szegénység vagy mondanivalónk ... gyakorlat is mutatja, hogy a jelrendszer változatossága elméletileg végtelen lehet, míg ...
 • ... , valamilyen erre szolgáló eszköz, illetve jelrendszer (nyelv, gesztusok) útján 3. ritkán ... minőségét és jellegét. A nyelvi és nem nyelvi kódokon közvetített információ különféle ... , valamilyen erre szolgáló eszköz, illetve jelrendszer (nyelv, gesztusok) útján 3. ritkán ...