nyelvjárások
(78)

 • ... szemelvények segítségével megfigyelhetitek az egyes nyelvjárások tipikus vonásait. a) Disznóölés m ... szemelvények segítségével megfigyelhetitek az egyes nyelvjárások tipikus vonásait.
 • Igaz-e, hogy a nyelvjárásoknak van írott változatuk? Igaz-e, hogy a nyelvjárásoknak van írott változatuk? Igaz, a nyelvjárásoknak létezik írott változatuk. Igaz, a nyelvjárásoknak létezik írott változatuk. Nem igaz, a nyelvjárásoknak nincs írott ...
  tesztfeladat
 • ... lejegyzik. A nyelvterület közepén elhelyezkedő nyelvjárások viszonylag egységesek, a széleken levő ... nyelvjárásszigeten). A nyelvjárások és a köznyelv viszonya A nyelvjárások a köznyelvtől eltérhetnek ... eltávolodásáról. A magyar nyelvterületen a nyelvjárások között nincsenek igazán jelentős eltérések ...
 • ... nyelvjárások és az írásbeliség viszonya? Milyen volt a letelepedés után a nyelvjárások ... egyes nyelvjárások jellemzői nem észlelhetők az írásművekben. Az egyes nyelvjárások jellemzői nem ...
  tesztfeladat
 • Van-e különbség a szavak ragozásában a nyelvjárásokban? Van-e különbség a szavak ragozásában a nyelvjárásokban? Nincs különbség a köznyelvhez képest, az eltérések csak hangtani jellegűek, például: mondhassuk. Nincs különbség a köznyelvhez képest, az ...
  tesztfeladat
 • Milyen eljárást alkalmaznak napjainkban a nyelvjárások tudományos kutatására a nyelvészek? A ... . Milyen eljárást alkalmaznak napjainkban a nyelvjárások tudományos kutatására a nyelvészek? A ...
  tesztfeladat
 • A nyelvjárások jellegzetességeinek bemutatása
 • A nyelvjárások jellegzetességeinek bemutatása
  foglalkozás
 • 1. feladat Mit tudunk a magyarországi díszítő stílusokról? A megoldás: A hazánkban talált legkorábbi tárgyakon az ékrovás a jellegzetes díszítőelem. Ezt a paraszti faragásokon is alkalmazták a kezdeti időktől. Megjelenik ez az ősi minta az ácsolt ...
 • Tesztfeladatok - A nyelvjárások
  tesztfeladatsor
 • Érettségi tételek 2014 - Nyelvváltozatok
  ... nyelvjárásoknak, illetve regionális köznyelveknek. A nyelvjárások elsősorban hangtani sajátosságok alapján térnek ... regionális köznyelviség átmenetet képez a nyelvjárások és a köznyelv között. Amikor ...
  2014. április 1.
 • Tejföl, tejfel, igen, nem?
  ... , illetve a médiában használnak. A nyelvjárások ezzel szemben inkább vidéken, mindennapi ...
  2014. november 4.
 • Hamisítók, csalók
  Törzsanyag Egy jól sikerült hamisítvány III. István pápa nem tekintette kockázatos vállalkozásnak, hogy a múlt hibáját korrigálja azzal, hogy lejegyzi azt, ami a múltból szájhagyomány útján megőrződött, de írásos dokumentum nem maradt fenn róla. Ez ...
  2002. december 19.
 • Könyvajánló
  ... egyéb könyv, vitairat. A német nyelvjárások egységesedni kezdtek, és megindultak a ...
  2003. október 30.
 • A commedia dell'arte figurái
  ... dell'arte ezenkívűl felhasználta a nyelvjárások alkalmazásából adódó komikus lehetőségeket is ...
  2003. február 13.
 • Az erdélyi szászok
  Nyelvi kutatások azt engedik igazolni, hogy a szászok ősei elkülönült területekről érkezhettek, így az első bevándorlók nem csak a belső-német területekről, hanem Flandria, Rajna, Luxemburg és Mosel vidékekről is érkeztek. A különféle vidékekről érkező ...
  2012. május 17.
 • A tanórai nyelvi regiszter
  A probléma A magyarórákon merül fel általában az a probléma, hogy a diák nem odaillő módon fejezi ki magát. Nem az olyan esetekről van szó, amikor Ödön padtársa jól belerúg a fiúba, aki spontán és jó hangosan káromkodik egyet (ez inkább a fegyelmezési ...
  2013. július 25.