oktatási tendenciák
(10)

 • ... országháza 1840-es terve (1. kép.), oktatási épületet (Ludoviceum), múzeumot (Nemzeti Múzeum ... teszik, ám természetesen ilyen irányú tendenciák még később is fel-felbukkannak. A ... országháza 1840-es terve (1. kép.), oktatási épületet (Ludoviceum), múzeumot (Nemzeti Múzeum ...
 • Az iskolai nevelés helyzete
  ... a kihívásokat, amelyek a nemzetközi oktatási tendenciákat és várhatóan az európai ... ". Dominique Barthélémy, az Európa Tanács oktatási szakértője tanulmányában kísérletet tett az ... 1996-ban útjára bocsátott egy hároméves oktatási programot Oktatás a demokratikus állampolgárért ...
  2004. szeptember 10.
 • Multikulturális társadalom
  Multikulturális társadalom, globalizációs tendenciák A fejlett világ számára a ... módon korunk népessége a globalizációs tendenciák aktív résztvevőjévé válik. Egy-egy ország ... gyermekeinek oktatási problémáival, később rájöttek, hogy felül kell vizsgálniuk megszokott oktatási gyakorlatukat ...
  2004. június 22.
 • A tanulás kora - A tanulóközpontú felnőttoktatás felé
  ... csoportok integrációjához és működtessen olyan oktatási és képzési programokat, amelyek megnövelik ... fogyasztásra ösztönzött társadalom számára fogyasztható oktatási kínálatot kell teremteni, amelynek feltételét ... . (...) Abban, hogy a jelenleginél kedvezőbb tendenciák és folyamatok bontakozhassanak ki, a ...
  2003. március 5.
 • Egy PISA-vizsgálat
  ... a rendszer eredményességét, hatékonyságát megkérdőjelező - tendenciák, amelyek az iskolában kudarcot valló ... egynegyedére-egyharmadára rúgó) arányát mutatják. (...) Az oktatási rendszer teljesítményének, az oktatás minőségének ... magyar oktatási rendszerben felhalmozódott problémák eredményes kezelésének egyik kulcskérdése az oktatási expanzió ...
  2003. május 21.
 • Ahol az iskola sikertörténet
  ... meg. Ezek az alapvető tendenciák visszaköszönnek az oktatási reform országos, regionális és ... is. 1996-ben a második Hashimoto-kabinet oktatási reformokba kezdett párhuzamosan a gazdasági ... modernizálását. 2000 márciusában létrehozta az Oktatási Reform Országos Bizottságát, amelynek tagjai ...
  2004. július 7.
 • Ahol az iskola sikertörténet II.
  ... az iskolairányítás számára A japán oktatási rendszert sok ország irigyli, hiszen ... tendenciákkal. A fentiek mellett az Oktatási, Tudományos, Sport- és Kulturális Minisztérium ... került. Jelenleg az iskolaigazgatók az oktatási rendszer és az iskola szintjei ...
  2004. július 17.
 • Beilleszkedési nehézségek az iskolákban
  Szakmailag már definiálták – magatartási és tanulási nehézségűekkel egybevéve – a beilleszkedési problémákkal küszködő gyereket. E szerint az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az ...
  2014. október 29.
 • Intézményvezetői változások
  ... utáni időben a gazdasági és oktatási szervezetek, a társadalom civil alakulatai ... komoly társadalmi hatásai vannak,  - az oktatási rendszer nem felel meg a ...
  2007. november 27.
 • Milliárdok az oktatásra
  ... életpályamodell Dr. Princzinger Péter, az Oktatási Hivatal elnöke beszélt az életpályamodell ... és a nemzetközi tendenciák összehasonlítása kapcsán számos nemzetközi oktatási sikert mutatott be ... az oktatási reformok megvalósításánál kulcskérdés annak felmérése, hol tart az adott oktatási ...
  2013. március 22.