reg
(4657)

 • Az eposz mellett a nagyepika másik fontos műfaja a regény. Pontos, minden műre érvényes meghatározása nem létezik: ahány regény, annyi definícióra lenne szükség. – Ezért csak a 19. századi regények (ekkor érte el a műfaj fejlődésének csúcsát) legfontosabb ...
 • Flip-flopos tárolók alkalmazása Az ipari automatikában, a digitális mérőrendszerekben és a számítógépekben (mikroprocesszorokban) a működés elengedhetetlen feltétele az információ – átmeneti vagy hosszabb ideig tartó – tárolása, és az információhoz való ...
 • A regény címszereplői késleltetve kapcsolódnak be a cselekménybe. A Tizenharmadik fejezetnek címe: A hős megjelenik. Ez a hős a Mester, aki beszél szerelméről is. Ő Margarita, aki viszont a Második könyvet nyitó Tizenkilencedik fejezetben lép valóságosan ...
 • Mihail Bulgakov - A regény ábrázolásmódja, műfaji sajátosságai A fantasztikus ábrázolásmódnak nagy hagyományai vannak mind a triviális, mind a magasztos, mind a kísértetes elbeszélő hagyományban. A regény sajátossága, hogy e téren is mindhárom rétegből ...
 • A regény ideje valóságos és nagyjából megegyezik a regény írásának idejével – 1932 –, ún. egyidejű(kontemporális) regény. A regénybe foglalt történelmi utalásoksegítenek a regényidő megállapításában (szó esik a főhős, Kopjáss István első világháborús ...
 • A reggelizőpelyhek fogalma A reggelizőpelyhek olyan gabonamagvakból készült korszerű termékek, amelyeket malomipari műveletekkel, puffasztással, pelyhesítéssel, extrudálással gyártanak. A reggelizőpehlyhek könnyen emészthető, száraz termékek. Például ...
 • Az elméletírók, irodalomtörténetek elkülönítenek különböző realista regénytípusokat (karrierregény,társadalmi regény,lélektani regény stb.), ugyanakkor – mivel a legtöbb e korszakban és stílusban keletkezett műre általában több típus vonásai is jellemzőek ...
 • Bizonyos értelemben a kor új műfaja a társadalmi regény. E regénytípus fő sajátossága, hogy a téma a szerző korához kapcsolódik. A közelmúlt vagy jelen irodalmi témaként való feldolgozása nem egészen új keletű, már Boccaccio novelláiban feltűnt. A ...
 • Az irodalomtörténészek és a kritikusok általánosan elfogadott véleménye szerint Franz Kafka az elidegenedés, a magányérzet, a szorongó létbizonytalanság és létfenyegetettség világirodalmi klasszikusa. (Az „elidegenedés” lényege: az emberi viszonyok ...
 • A regenerátorokat nagyon nagy és nagyon kis hőmérsékleteken alkalmazzák, például füstgázzal levegő előmelegítése, vagy a levegő cseppfolyósítására. A regenerátorok rendszerint két kamrából (testből) állnak. A regenerátorkamrák belsejében hőhalmozó ...
 • Regényfelütések
  A regényírás története során sok elméleti munka született a jó regény ismérveiről; bízvást állítható azonban, hogy a regényíráshoz nem lehet tökéletes receptet alkotni: minden jó regény egyedi, és minden alkotói módszer jellegzetes. Annyit azonban talán ...
  2014. február 11.
 • Kosztolányi: Édes Anna
  Bevezető gondolatok Kosztolányi Dezső (1885-1936) a magyar irodalmi kánon egyik legsokoldalúbb szerzője. A Nyugat első nemzedékének nagyhatású irodalmárát költőként, novella- és regényíróként ugyanolyan nagy elismerés övezi, mint elméleti íróként, ...
  2014. március 27.
 • Érettségi tételek - A pikareszk regény jellegzetességei Cervantes Don Quijote című regénye alapján
  Bevezető gondolatok Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) a spanyol reneszánsz irodalom legnagyobb alakja, akit sok irodalomtudós az első mai értelemben vett modern regény írójaként tart számon. Akárhogy is, a Don Quijote (vagyis Az elmés nemes Don ...
  2014. május 9.
 • Regénybeugró
  Közös élményteremtés Az irodalomórai témák közül a regények talán a leghálásabbak közé tartoznak (abban az esetben természetesen, ha olvasottságuk megfelelő mértékű). Adott egy hosszabb összefüggő narratíva, amelyet közösségi élménnyé kell formálnunk, ...
  2013. november 5.
 • Regényes középkor
  Hősünk azonban csak egyetlen szempár pillantását kutatja a színes tömegen túl. Egy piciny ablakból végre felbukkan az ismerős boldog-szomorú mosoly. Szegény fiú! Szíve ujjong, s nem is sejti, hogy minden hőstette csak hiábavaló: a leányt bősz atyja már ...
  2003. szeptember 23.
 • A magyar Garcia Márquez
  Szenttamáson született, egy kis bácskai faluban. És ez már önmagában is sok mindent hordoz. Hol is van Bácska? A Vajdaságban, a Délvidéken, Jugoszláviában. Gion tehát kisebbségi sorsba született bele egészen konkrétan megélve ezt, hiszen Szenttamáson ...
  2003. február 5.
 • Regénybeugró
  Sokan emlékeznek a Beugró című televíziós műsorra, amelyet évekig sugároztak különböző csatornákon. A műsor gerincét asszociáción alapuló drámajátékok alkották, amelyekben egy műsorvezető utasítására képzett színészek vettek részt. Népszerűségére jellemző ...
  2013. november 26.
 • Sorstalanság és beszéd
  Bevezető gondolatok Kertész Imre (1929-) legismertebb regénye, a Sorstalanság (1975) a világ holokausztirodalmának egyik kiemelkedő darabja, amely egyedi, különleges beszédmódot használ nagyszabású témájának kifejtéséhez. Az író, műfordító Kertészt ...
  2014. május 14.
 • Lélekábrázolás az Édes Anna című regényben
  Lélektani regény A mű a XX. század első felében keletkezett. 1926. július 1-től a Nyugat című folyóirat részenként közölte. Műfaja lélektani regény, a központba a lélekábrázolást állítja, azaz nem a tett vagy cselekmény a fontos, hanem az ahhoz vezető út. ...
  2014. november 27.
 • Regéc újjászülető várfala
  Regéc vára (Forrás: www.civertan.hu) A XIV. század elején Aba Amadé zempléni tartományúr foglalta el erőszakkal a várat, melyet csak az 1312-es rozgonyi csatában győzelmet arató Anjou Károly király tudott visszaszerezni. A következő évszázadokban, ...
  2007. november 14.