regény
(1222)

 • ... a regény. Pontos, minden műre érvényes meghatározása nem létezik: ahány regény, annyi ... epikai művek általános szövegformája. Tudományos-fantasztikus regény (sci-fi): regénytípus; a fantasztikum elemeit ... , regény. Az eposz mellett a nagyepika másik fontos műfaja a regény. Pontos, minden műre érvényes meghatározása nem létezik: ahány regény, annyi ...
 • ... lép valóságosan is színre. A regény első harmada azonban nem hosszadalmas ... külön-külön is összetett. Az ókori regény nem fejeződik be Jesua halálával ... amely maga is összetett. A regény címszereplői késleltetve kapcsolódnak be a ... külön-külön is összetett. Az ókori regény nem fejeződik be Jesua halálával ...
 • ... Faust-típusú emberiségköltemények sorába tartozik a regény, s hogy Mefisztó modern alakmása ... ), német filozófus. Mihail Bulgakov - A regény ábrázolásmódja, műfaji sajátosságai A fantasztikus ... Faust-típusú emberiségköltemények sorába tartozik a regény, s hogy Mefisztó modern alakmása ...
 • ... megegyezik a regény írásának idejével – 1932 –, ún. egyidejű(kontemporális) regény. A regénybe ... szereplői A regény ideje valóságos és nagyjából megegyezik a regény írásának idejével – 1932 –, ún. egyidejű(kontemporális) regény. A regénybe ...
 • ... különböző realista regénytípusokat (karrierregény,társadalmi regény,lélektani regény stb.), ugyanakkor – mivel a ... XIX. század második felében a regény mellett egyre jelentősebbé válik a ... különböző realista regénytípusokat (karrierregény,társadalmi regény,lélektani regény stb.), ugyanakkor – mivel a ...
 • ... kor új műfaja a társadalmi regény. E regénytípus fő sajátossága, hogy ... Boccaccio novelláiban feltűnt. A társadalmi regény azonban a legtöbb esetben előre ... a detektívregény és a bűnügyi regény. Szinte születése pillanatában több változata ... Boccaccio novelláiban feltűnt. A társadalmi regény azonban a legtöbb esetben előre ...
 • ... ; 2. tágabb értelemben : megegyezés, játékszabály regény: nagy epikai műfaj, leggyakrabban prózai ...
 • ... László a 20. századi magyar regény társadalom- és lélekábrázoló hagyományának folytatója ... inkább a tudatregény, a lélekábrázoló regény vonásai ismerhetők fel (Gyász). S ... vesztett unokanővérem történetéből kaptam. A regény helyes címe mégis inkább »Büszkeség ...
 • ... lévén műveinek jelentős hányada történelmi regény. Történelmi műveiben Jókai is a ... ” művekben. A kalandregény és humoros-anekdotikus regény típusa A kis királyok. Külön ... szándékú változatai is ismertek történelmi regény: regénytípus; valamilyen jelentős történelmi eseményt ...
 • ... korlátozzák. – Az író már a regény első mondatában közli hőse ártatlanságát ... gyökértelen kiszolgáltatottként hányódik ide-oda. – A regény befejezetlen: nem tudjuk meg, mi ... ., 1967 Széll Zsuzsa: Válság és regény. Kísérlet Rilke, Kafka, Musil és ...
 • Regényfelütések
  ... regényértelmezésünk, olvasatunk irányát. A jó regény? De még mielőtt rátérnénk arra ... olyan műnek, amelyet az anekdotikus regény tipikus példájaként szoktak említeni. Ráadásul ... , akkor azzal gyakorlatilag az egész regény is áttekinthető, remek kiindulópontul szolgálva ...
  2014. február 11.
 • Kosztolányi: Édes Anna
  ... olvasóra marad. Különös kapcsolatok. A regény 1919-1920-ban játszódik Budapesten. Az alaphelyzetet ... azonban, miután epilógusszerűen elbeszéltetik a regény egyes szereplőinek sorsa a történtek ... ironikus, eltávolító gesztusként, amely a regény fikciójának tényszerűségét kérdőjelezi meg, viszonylagosítja ...
  2014. március 27.
 • Regényes középkor
  ... korstílusának elnevezése? (A francia roman, regény szóból. A romantika nagyon kedvelte ... . században jelentkezik először Európában e "regény"-típus, melynek keresetlen szókimondása, vaskos ... vásári komédiákkal áll rokonságban. A "regény" meghatározás helyett helyesebb lenne talán ...
  2003. szeptember 23.
 • Érettségi tételek - A pikareszk regény jellegzetességei Cervantes Don Quijote című regénye alapján
  ... fegyverhordozója emblematikus alakokká váltak. A regény ugyancsak kiváló példája az úgynevezett ... kópé-, illetve csavargófigura. A pikareszk regény egyetlen, laza cselekményszálon futó, többnyire ... pikareszk regény mesteri példája, és egyszersmind az első modern értelemben vett regény ...
  2014. május 9.
 • Regénybeugró
  ... órán már kellőképpen körüljártuk a regény jellegzetességeit, cselekményét, szereplőit, indulhat a ... komikumforrás, ami nagymértékben elvesz a regény romantikus jellegéből; azonban olyan asszociációs ... a játék remek alkalom a regény különböző cselekményszálainak motivikus összehasonlítására – vagy ...
  2013. november 5.
 • Regénybeugró
  ... hogyan lehet közelebb kerülni egy regény, nevezetesen Jókai Mór: Az arany ... ki, azonban most nem egy regény áll a középpontban, hanem több ... karaktereit: az egyik regény valóságában megjelenik egy másik regény figurája; esetleg egy ...
  2013. november 26.
 • Lélekábrázolás az Édes Anna című regényben
  ... folyóirat részenként közölte. Műfaja lélektani regény, a központba a lélekábrázolást állítja ... vesztesként kikerült Magyarország helyzetét. A regény mögött meghúzódó világkép értelmében ezekre ... , 310-314.) További érdekes oldalak: A regény szövegváltozatokat, később cenzúrázott részleteket is ...
  2014. november 27.
 • A magyar Garcia Márquez
  ... 1973-ban megjelent Virágos Katona című regény, amelynek egyik főhőse Stefan Krebs ... elkészült a regény folytatása is Rózsaméz címmel. A két regény együtt a ...
  2003. február 5.
 • Sorstalanság és beszéd
  ... tétel kifejtése Talán érdemes a regény 1973-as visszautasításából kiindulnunk. Kertész Imre ... olvasó számára megrendítő élménnyé a regény, elsősorban főhőse enyhén szólva furcsa ... : ott ez így természetes – a regény leggyakoribb fordulata legalábbis a „természetesen ...
  2014. május 14.
 • Érettségi tételek - A mitikus szemléletmód jellegzetességei Jókai Mór Az arany ember című regényében
  ... elárul a mitológiai szemléletmódról a regény legkülönösebb helyszíne, a senki szigete ... az egyes szereplők archetípusokat. A regény nőalakjai emlékeztetnek a görög istennőkre ...
  2014. május 6.