romantika
(365)

 • ... szándékozó politikai mozgalmak megerősödésével. A romantika nemzetértelmezése minden nemzetnek sajátos egyéniséget ... poétikai kategóriát egyaránt középpontba állító romantika Nyugat-Európában is fogékony volt a ... szándékozó politikai mozgalmak megerősödésével. A romantika nemzetértelmezése minden nemzetnek sajátos egyéniséget ...
 • ... szellem munkájának tartotta. A német romantika kibontakozásának első korszaka a német ... kultúrában a klasszicizmus és a romantika semmilyen szempontból sem állítható szembe ... szellem munkájának tartotta. A német romantika kibontakozásának első korszaka a német ...
 • A francia romantika költészete A francia romantika nyitányaként Victor Hugo(e. ügó ... azonban a francia költészetben a romantika valamivel korábban, az 1820-as évek ... verseskötete. A francia romantika költészete A francia romantika nyitányaként Victor Hugo(e ...
 • ... országban a romantika mozgalmának célkitűzése lett – itt adott volt, a romantika eszméi ... országban a romantika mozgalmának célkitűzése lett – itt adott volt, a romantika eszméi ...
 • ... összetettségét, ellentmondásosságát, lelki-szellemi bonyolultságát. A romantika művészetének egyik fő kérdése egyén ... válságokból való kilábalás jellemzi a romantika irodalmát, a kor világát, viszonyait ... – mert minden dekadenciája ellenére a romantika mélyen optimista – nemcsak reménykedik, de ...
 • ... , verseinek filozófiai mélysége, rétegzettsége a romantika összetettségének bizonyítéka: a romantikus költő ... közönségtől, szórakoztatástól való elszakadása a romantika korában megy végbe, ez a ... megjelenítése által. A német kora romantika különös és tragikus sorsú alakja ...
 • Mi a romantika? A romantikát elsősorban mint a ... a klasszicizmussal párhuzamosan megjelentek. A romantika vagy a romantikus szavunk gyökere ... való szoros kapcsolatát hangsúlyozták: "A romantika, szerintem, a szép legújabb, legaktuálisabb ...
 • Felvilágosodás és romantika határa a német irodalomban határozható ... klasszikus költők tanítványai. A német romantika egyik nagy tehetségű alakja, a ... jelentik. Jénai iskola: a német romantika első nemzedéke (vezéralakjai: Friedrich Schlegel ...
 • ... fejlődik ki, s telítődik a romantika minden jellegzetes motívumával. A romantikus ... a romantika korában a képzőművészetben is kapcsolódnak a nyugat-európai irányzatokhoz. A romantika ...
 • Zene A romantika korának művészete az irodalom változásaival ... , történelmi elemeket ötvöző opera, a romantika korában születő nemzeti opera. programzene ...
 • A romantika Vörösmarty költészetében
  ... . Életművében látszik kiteljesedni a magyarországi romantika; mindazonáltal két nagy gondolati költeménye ... könyvtárban és Az emberek a romantika nemzeti vetületén túl az egész ... refrén-mondat. Nincsen jövő sem. A romantika, a felvilágosodással ellentétben, már nem ...
  2014. április 3.
 • A romantika művészete
  ... (pl. az öntöttvas, üveg). A romantika visszaálmodta a középkort, ezért szívesen ... , áruházakat és kiállítási csarnokokat a romantika építészei. Ahogy a műfajok határát ... a hangsúlyt. A festészetben a romantika legnagyobb mesterei a magas hőfokon ... érdekes oldalak: Sulinet Tudásbázis - A romantika Farkas Judit cikke
  2014. június 17.
 • A romantika
  Képek jegyzéke kép: Mi a romantika? Mit nevezhetünk "romantikus"-nak? kép ... , jelenteket. kép: Mi tehát a romantika? kép: Egy korstílus, ami a ... , a Frankenstein-történet "szülőanyja". kép: A romantika szülötte a rémregény: Frankenstein. kép ... festményeken is. kép: A fekete romantika kedvelt figurája a vámpír. (Bram ...
  2005. szeptember 1.
 • A romantika
  A romantikáról készült diasort itt nyithatod meg! A diasorhoz készült útmutatóhoz klikkelj ide!
  2005. szeptember 1.
 • A színek komponistája
  ... nézőpontból kapcsolódó olvasata is. A romantika, mint tudjuk, a szabadság művészete ... érdekes oldalak: Sulinet Tudásbázis - A romantika Európa más országaiban Farkas Judit ...
  2014. április 10.
 • Regényes középkor
  ... hősünk sorsának szálait... Már a romantika szerzői sem véletlenül fordultak oly ... a romantika korstílusának elnevezése? (A francia roman, regény szóból. A romantika nagyon ... kor meghatározó és népszerű műfajává.) Romantika A XVIII. század folyamán Angliában ...
  2003. szeptember 23.
 • Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
  A német romantika világszerte egyik legnagyobb hatású és ...
  2004. december 8.
 • Az Országház építésése
  ... /muvtori23.html oldalon, a magyar romantika építészetéről szóló, átfogó írásban. Ybl ... /muvtori23.html oldalon, a magyar romantika építészetéről szóló, átfogó írásban. Hauszmann ... /muvtori23.html oldalon, a magyar romantika építészetéről szóló, átfogó írásban. ephemer ...
  2004. október 21.
 • Arany-balladák
  ... ballada eredetileg népköltészeti műfaj. A romantika korában nagy érdeklődéssel fordultak a ...
  2003. január 23.
 • Az elvágyódás gyermekei
  ... : Jákob lajtorjája A romantika szakaszai: 1. A preromantika (elő romantika) 1760-as évektől ... . A romantika fénykora 2.1. A klasszicizmussal szemben önmagát definiáló romantika A XIX. század első harmada, akkor született a legtöbb a romantika ...
  2014. április 2.