számol
(3024)

 • Számológép használata Ha a START MENÜ/MINDEN PROGRAM/KELLÉKEK/SZÁMOLÓGÉP menüt választjuk, akkor egy számológép jelenik meg, mellyel a szokásos számolások végezhetők el. Használhatunk tudományos számológépet is, melyet a NÉZET menü TUDOMÁNYOS parancsával ...
 • AZ ÓGÖRÖG SZÁMÍRÁS ÉS SZÁMOLÁS Az ősgörögök számaikat a nem helyi értékes 10-es számrendszerben írták („lineáris B”). Ugyanezt mondhatjuk a későbbi, az i. e. IX-VIII. században kialakult görög számírásról és az i. e. V. század táján bevezetett ión ...
 • Pascal: az első mechanikus számológép Pascal készítette az első több példányban készült, mechanikus, fogaskerekes számológépet az 1600-as években, apja számítási munkájának megkönnyítésére tervezte. Ez a szerkezet összeadni és kivonni tudott. Néhány ...
 • A profit nagyságának számolása Hogyan is számoljuk ki a profitot? Úgy hogy a bevételből kivonjuk a költséget. Számoljuk ki, a Süti Bt.-nél hogyan alakul a profit nagysága egy-egy termelési mennyiségnél? Milyen mennyiségeknél lesz a gazdasági profit nulla, ...
 • Az ember már a kezdetektől fogva használt a számoláshoz segédeszközöket. Az alapműveletek elvégzésére használt több ezer éves eszköz az abakusz. Az abakusszal mind a négy alapművelet (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) elvégezhető. Alapváltozata egy ...
 • Figyelj arra, hogy ahol a kapu van, oda nem kell kerítés! Először azt számold ki, hogy a kapun kívül összesen hány méter kerítésre van szükség! Számolj 12-ével! 12, 24, 48, … 180 Utána számold ki, hogy ehhez a mennyiséghez hány tekercsre van szükség! ...
 • Matematika órán azt a feladatot kapjuk, hogy számoljuk ki az 12324*2349-5734 műveleti sor eredményét. Legegyszerűbb megoldás, ha elővesszük a számológépet, és a számolást ennek segítségével végezzük el, betartva a műveleti sorrendet. Abban az esetben, ...
 • Feladat: logaritmus érték meghatározása számológéppel Határozzuk meg az alábbi számok 10-es alapú logaritmusát, és írjuk fel ezeknek a definíció szerinti értelmét! a) 4; 8; b) 1234; c) 3.2**8^121**125^120. Megoldás: logaritmus érték meghatározása ...
 • Amikor nagyobb számokkal pontosan kell számolni, akkor gyakran használunk zsebszámológépet vagy más eszközt (pl. abakuszt). Könnyíthetjük a számolásunkat úgy is, hogy nem gondolunk egyszerre a teljes számra, hanem csak arra, hogy hány darab százas, hány ...
 • Az áramlástani törvények –folytonossági törvény, Bernoulli-egyenlet- alkalmasak arra, hogy velük különböző elméleti és gyakorlati számításokat végezzenek. A Bernoulli-törvénnyel számolhatunk áramlási sebességet, kiszámolhatjuk az áramláshoz szükséges ...
 • A számolásról
  Ennek igen kicsi a valószínűsége. Aki nem tudja az alapműveleteket elvégezni, akinek nem alakul ki jól használható számfogalma, az a matematika bonyolultabb algoritmusait sem tudja megtanulni, az összetettebb fogalmakat sem érti meg. De milyen számolni ...
  2004. március 24.
 • Így számoltak a maják
  Sok a tévhit és a bizonytalanság az Amerika felfedezése előtti inka birodalom (Kolumbia, Ecuador, Peru, Bolívia, Argentína és Chile) területén korábban létező civilizációk kultúrájával és tudományos ismereteivel kapcsolatban. Azt már egyre többen tudják, ...
  2013. október 24.
 • Így számoltunk - a kipu
  A kiput nevezik zsinórírásnak is, hiszen különböző színű zsinórokat láthatunk, sok-sok csomóval. Azonban ez mégis egy tízes számrendszerbeli információtárolási rendszer, melynek segítségével szöveges információt is tudtak tárolni és számolásra is ...
  2013. július 5.
 • A Mensa Pythagoreana
  A korabeli számvetők találmánya az volt, hogy a rekeszekbe helyezendő kavicsokat számfelirattal ellátott korongokkal, vagy kis táblácskákkal helyettesítették. Az egyszerűbb használat viszont a számok nehezebb kirakását eredményezte, hiszen a táblácskákon ...
  2013. október 3.
 • Mivel számolunk?
  A kézi számológép eltűnése egyrészt öröm, egy tárggyal kevesebbet kell magunkkal hordani, másrészt kár, mert egy ma már sok esetben napenergiával működő eszköz tűnik el a napi használatból, helyette ott az a készülék, amely csetelésre és más egyéb ...
  2014. február 20.
 • Így számoltunk – a rovás
  Igaz, az ujjak száma nagyon hamar kevésnek bizonyult, de akadtak olyan egyszerű eszközök, amelyek segítettek a számok rögzítésében, tárolásában. Mi is az a rovás? A rovásírásról már mindenki hallott, ez is hasonlít rá, de ez az eszköz kifejezetten a ...
  2013. július 12.
 • Napier számolócsontjai
  A gelosia-módszer (rácsos módszer) a középkor elején terjedt el széles körben. A szorzás volt az a művelet, amelyet az abakusz segítségével nem sikerült felgyorsítani, emlékezzünk rá, az összeadásra és a kivonásra igen hatékony eszköz az abakusz. A ...
  2013. október 8.
 • A logarléc
  Ki találta fel? A logaritmust John Napier vezette be, mert szerette volna megkönnyíteni a szorzást és a hatványokkal való számolást. Ilyen számításokat akkoriban a csillagászok végeztek, ezért Kepler számára nagy segítség volt az új módszer a Rudolf-féle ...
  2013. szeptember 17.
 • Szuan-pan, szcsoti, szorobán
  A szuan-pan egy tökéletesített abakuszra emlékeztet, Kínában valószínüleg 3-4 ezer éve használják. Szuan-pan A szuan-pan egy hosszúkás fakeret, amelyet egy osztóléc két részre oszt, a felsőre, és az alsóra. A keretben harántirányban szilárdan 9-11-13-15 ...
  2013. október 11.
 • Az abakusz
  A fenti tárgyak használata azonban mindaddig nem jelentett könnyítést a számolásban, amíg valaki, egy ismeretlen feltaláló fel nem ismerte, hogy az egyforma köveknek, kavicsoknak, gyöngyöknek megváltozhat az értéke azzal, hogy egy rekeszekre osztott ...
  2013. augusztus 27.