szótár
(299)

 • ... alkotják, mint például: latin-magyar szótár, angol-magyar szótár, orvosi szótár. Ezek tehát nemcsak nyelvi ... , mint például a Húsznyelvű kiadói szótár, ami csak a szakkifejezések többnyelvű ... alkotják, mint például: latin-magyar szótár, angol-magyar szótár, orvosi szótár. Ezek tehát nemcsak nyelvi ...
 • A szavak osztályozási lehetőségei természetesen összefüggenek egymással. A szófajok közül nyelvhasználatunkban nyilvánvalóan többször előfordul a főnév és az ige, mint a számnév vagy a határozószó, a mondatrészek közül leggyakoribb az alany és az ...
 • ... szaknyelvek szókincsének magyarázataival (műszaki értelmező szótár, szaklexikonok). Különösen hasznos az Idegen ... egyben különleges terméke a Szóvégmutató szótár (Szerk.: Papp Ferenc. Budapest, 1994 ...
 • Jelöld be az egynyelvű szótárakat! Jelöld be az egynyelvű szótárakat! Értelmező szótár Értelmező szótár Etimológiai szótár Etimológiai szótár Kéziszótár Kéziszótár
 • szótár Valamely nyelv szavait tartalmazó és ... tartozó ismereteket kisebb cikkekben közlő. szótár Valamely nyelv szavait tartalmazó és ...
 • A szótárakban a szavak ábécérendben vannak. A szótárakban a szavak ábécérendben vannak. Igaz
 • ... . Egy telepített szótár alapján összehasonlítja a beírt szót a szótár szavaival. Amennyiben ... szavak helyesírását ellenőrzi, egy beállított szótár alapján. Figyel a szavak helyes ... . Egy telepített szótár alapján összehasonlítja a beírt szót a szótár szavaival. Amennyiben ...
 • Párosítsd a szótárakat az őket jelölő rövidítésekkel! Párosítsd a szótárakat az őket jelölő rövidítésekkel! A magyar nyelv értelmező szótára A magyar nyelv értelmező szótára ÉrtSz. ÉrtSz. Magyar tájszótár Magyar tájszótár MTsz. MTsz.
  tesztfeladat
 • ... a történeti és az etimológiai szótár között? Jelöld az etimológiai szótárakra ... a történeti és az etimológiai szótár között? Jelöld az etimológiai szótárakra ...
  tesztfeladat
 • Válaszd ki, mely tulajdonságok lehetnek jellemzőek a szótárakra! Válaszd ki, mely tulajdonságok lehetnek jellemzőek a szótárakra! kézikönyv kézikönyv betűrendes az elrendezése betűrendes az elrendezése csak egynyelvű lehet csak egynyelvű lehet csak ...
 • Szótárak az EISZ-en
  ... szótár a szótár az alábbi kiadványok felhasználásával készült: Angol-magyar közgazdasági szótár Angol-magyar külkereskedelmi szótár Angol-magyar kereskedelmi, pénzügyi és bankszótár Angol-magyar jogi szótár ...
  2003. március 31.
 • Szó-tár
  A videók végén linkek segítségével az adott témához kapcsolódóan további interjútöredékeket ajánlunk, így teljes képet kaphat arról, mit gondolnak beszélgetőpartnereink a jó iskoláról, a jó tanárról, a közoktatás mai helyzetéről. Tovább a Szó-tárhoz & ...
  2010. augusztus 31.
 • Újraértelmező szótár - pályázat
  ... jelennek meg a Litera Újraértelmező Szótár című külön blogján A nyílt ...
  2013. április 8.
 • Informatikai értelmező szótár IV. (R-Z)
  ... szótár: Drótos László (kondrot@gold.uni-miskolc.hu) http://www.pcworld.hu szótár ...
  2004. december 6.
 • Informatikai értelmező szótár I. (1-C)
  ... felhasználható anyagai szolgáltak. InformatikaiI Értelmező Szótár Válogatás az informatikai szakirodalom tanulmányozásához ...
  2004. december 5.
 • Programok nyelvtanuláshoz I.
  ... német-magyar szótár magyar-német - SZTAKI magyar-német szótár francia-magyar - SZTAKI francia-magyar szótár magyar-francia - SZTAKI magyar-francia szótár olasz-magyar - SZTAKI olasz-magyar szótár ...
  2004. december 5.
 • Programok nyelvtanuláshoz II.
  ... . szerb-magyar szótár. Jómagam Szótár 7.5 Gácsfalvy László munkája a Szótár 7.5 ... Elek alkalmazás teszteket generál a szótár anyagából, amivel gyarapíthatjuk vagy lemérhetjük ... szorosan kötődik az előzőekben bemutatott Szótár programhoz. Teszt Elek közreműködésével különféle ...
  2004. december 5.
 • Programok nyelvtanuláshoz III.
  ... , magyar-angol internetes szótár, amely nagyon részletes, és gazdag jelentéstartalmú. Német-magyar szótár: SZTAKI http://dict.sztaki.hu/nemet-magyar Német-magyar, magyar-német internetes szótár ... adatkommunikációs szótár. TechEncyclopedia http://www.techweb.com/encyclopedia/ Angol nyelvű értelmező szótár ...
  2004. december 5.
 • A hatékony nyelvtanulás "buktatói"
  ... hasznos kifejezéseket. Egy magyar-idegen nyelvű szótár olvasgatása a legtöbb nyelvtanuló számára ... kétnyelvű szótár használatához - a szinonimák megfejtése érdekében - még egy újabb egynyelvű szótár szükséges. Az egynyelvű szótár szótanulásban hasznosítható előnyeit a ...
  2001. augusztus 28.
 • A TINTA pályázata
  ... Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki. A TINTA ...
  2017. október 6.