személy
(8610)

 • Csoport típus: Publikus
 • ... szó végén újra megjelent a személy kifejezése ezúttal már személyrag formájában ... szám: 1.személy: a(z én) sütöttem kalács 2.személy: a (te) sütötted kalács 3.személy: az ő ... .személy: a (mi) sütöttük kalács 2.személy: a (ti) sütöttétek kalács 3.személy ...
 • ... szorongásos, depressziós jellegűek, az illető személy beszűkül, állapotával foglalkozik, kevéssé érdeklődik ... jönnek létre, úgy hogy a személy akarja ezeket a változásokat, és ... mindegy például, hogy milyen típusú személy lép be új tanulóként egy ... azt jelzi, hogy egy adott személy esetében a megélés, a reagálás ...
 • ... alkalmazkodást és számottevően rontják a személy normális életvitelre való képességét. Ezek ... alkalmazkodást és számottevően rontják a személy normális életvitelre való képességét. Ezek ...
 • ... változtatja meg. Ha az illető személy új tulajdonságát ismeri meg, azt ... első benyomásunkat. Ez a vizsgáló személy részéről többféle attribúcióval magyarázható. A ... róla alkotott benyomásunkat. Például egy személy agresszivitása miatt nem háborodunk fel ...
 • ... elemek a személy kategóriájának kifejezését tették lehetővé. Az 1. személy az én ... magánhangzóból állt (mg). A 2. személy jelölésére hasonló módon fejlődött ki ... fejlődés (a szám és a személy kategóriájának együttes megjelenése a toldalékban ... elemek a személy kategóriájának kifejezését tették lehetővé. Az 1. személy az én ...
 • ... . Önmeghatározásuk cseppfolyós, ellentmondó a borderline személy számára nem jelenthet biztos fogódzót ... elhárító mechanizmusát. Előbbi, részben a személy saját magáról alkotott mindenhatósági, saját ... hozni akaró viselkedése az idealizált személy mint fantáziaszinten közvetítő ágens nélkül ...
 • ... tapasztalja, hogy szükségleteit egy másik személy folyamatosan kielégíti, törekvéseit segíti, viselkedését ... szint azt határozza meg a személy számára, hogy a magányos helyzetben ... veszi kezdetét. Amint a másik személy tudatára ébred az észrevételnek, s ...
 • ... kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha ... egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, a személyes adat ... kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha ...
 • ... pénzváltási tevékenységet közvetlenül végző személy nem lehet olyan személy, aki : a) büntetett ... pénzváltási tevékenységet közvetlenül végző személy kizárólag olyan személy lehet, aki rendelkezik: a ... pénzváltási tevékenységet közvetlenül végző személy kizárólag olyan személy lehet, aki rendelkezik: a ...
 • ... ” kommunikáció zajlik két vagy több személy között, akik egymással közvetlenül beszélgetnek ...
 • Kommunikációs találkozó
  2013. július 15-21. között – 1984-óta ötödik alkalommal – nemzetközi személyközpontú találkozót szerveznek Pécsett. Hol a helyem a világban? Miben különbözünk, miben hasonlítunk? Kell-e az, hogy egyetértsünk? Számít-e az önismeret? Hogy lehetek jobb ...
  2013. július 9.
 • Első, második, harmadik...
  Sokak szerint a születési sorban elfoglalt hely is olyan fontos, életre szóló tapasztalat lehet egy gyerek életében, ami egész későbbi pályáját meghatározza. Hogy így van-e, nem tudjuk, mindenesetre olyan téma ez, melyről ugyan kevés vizsgálatokkal is ...
  2004. október 12.
 • Személyiség, sors?
  Személyiségetika tárgya és célja – a személyiség A modernitás előtti etikák alapvetően olyan abszolutizált morális alapokból indultak ki (pl. Isten, emberi ész), melyek általános érvényűségük folytán azt várták el az egyéntől, hogy amennyire csak tudja, ...
  2014. május 7.
 • Személyre szabott tanulás és egyetemes tervezés
  Mit ígérhetünk a diákjainknak, amikor belépnek az iskola ajtaján nap mint nap?  Arra törekszünk, hogy minden fiatal független és önszabályozásra képes tanuló legyen, hogy helyt tudjon állni, és döntéseket tudjon hozni az egyetemen, a munkahelyen, az ...
  2019. február 18.
 • A személyiség
  Philipp Rumpfs: Alvó lány A személyiség autonómiája vagy egy egytagú csoport? A megapopulációban élők természetes csoportjai a történelem folyamán nagyon gyorsan redukálódtak. A nemzetségből nagycsalád, a nagycsaládból nukleáris család lett, és ma a ...
  2003. január 2.
 • BETT Showrozat 4.
  A személyre szabott tanulás technológiai támogatásához olyan tanulásmenedzsment rendszerre van szükség, ami a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjt, az adatok birtokában pedig a tanulási útvonal módosítható. A tanítás (újra)tervezése érdekében végzett ...
  2018. február 15.
 • Állástesztek
  ... át. Információkat ad a vizsgált személy megbízhatóságáról, önkontrolljáról és toleranciaszintjéről. Rámutat ...
  2003. november 8.
 • Konfliktuskezelés
  ... konfliktus-szakirodalomban: (Chirică 1996).  Az önérvényesítő személy saját vélt vagy valós érdekeinek ...
  2007. december 1.
 • Alkoss, hogy erkölcsös lehess!
  ... , Isten megnyilvánulása az emberben, a személy személyfeletti tartalma. Ezen a ponton ...
  2014. február 7.
 • Karrieriránytű
  ... a személyiségről. Vizsgálja az adott személy gondolkodásbeli képességeit, a viselkedésbeli tulajdonságait ... jelentésünk, hogy a tesztet kitöltő személy keressen fel olyan embereket, akik ...
  2004. augusztus 27.