Kategóriák

szent
(879)

 • Kótai Tamás és a szentendrei hagyományok
  Megismerte a szentendrei művészvilágot, amelyet az Európai Iskola, az avantgárd képzőművészet magyar követőinek szelleme hatott át. Céljuk a bartóki program alapján a nyugati és keleti művészek számos eredményének integrálásával egy új közép-kelet-európai ...
  2016. szeptember 2.
 • Szent Flórián: tűzön át, vízen át
  ... szentjükhöz Szent Flóriánhoz és legendájához kötődik. Szent Flórián, a tűz katonája Szent Flórián ... üldözött vallás volt. A legenda Szent Flórián, vagyis Floranius legendája több ...
  2012. május 4.
 • Harcosokért, pásztorokért
  ... megtudta, mindkettejüket kivégeztette. Vértanúsága előtt Szent Dömötör számos beteget és ördöngöst ... Dóm téri – valószínűleg tizenegyedik századi, Szent István-kori alapokon álló – Dömötör-torony az ... . Később aztán a magyarság gondolkodásmódjában Szent Dömötör elvesztette katonaszent jellegét és ...
  2014. október 27.
 • Szent Iván éji szokások
  ... gyújtottak tüzet Szent Iván éjszakáján. Szokásunk régiségét a szlávos nyelvváltozat (Szent Iván) használata is bizonyítja. A tűzgyújtáskor Szent Iván-i éneket ... : Magyar Néprajzi Lexikon: Szent Iván-i ének, Szent Iváni-i tűz, Szent Iván-nap. (2021.06 ...
  2021. június 1.
 • Myrai Szent Miklós
  ... Diana istennő kultuszának üldözése és szent fájának kivágása miatti bosszújának lelepleződése ... ábrázol, aki Szent Miklós csodatévő erejében bízva a szent képmását vagyona őrzésére ... vízforrás fakadt, s mindmáig szent olaj izzad /a szent/ tagjaiból, mely sokak ...
  2003. november 28.
 • Magyarországi szentjeink: Szent Márton
  ... . Így esett a választás Szent Jeromosra és Szent Mártonra: az előbbi Pannónia ... Pannonhalmát sokáig Szent Márton hegyének nevezték utalva ezzel a szent születési helyére ... temető területén álló Szent Márton templom mellékkápolnája, a Szent Márton-kápolna helyén állt ...
  2007. szeptember 25.
 • László, a Szent
  ... Gellért püspököt, I. István királyt, Szent Imre herceget és Andrást. A ... hit sokáig élt, miszerint a szent király felkel sírjából, ha nagy ... . Először az általa felszentelt somogyvári Szent Egyed bencés kolostorban temették el ... lett ez a nap a szent király emléknapja. Szentté avatásának napján ...
  2012. június 26.
 • Szent Jeromos
  ... egyházatyára, Szent Jeromosra és a keresztényi jóindulatot és segítőkészséget megtestesítő Szent Mártonra ... retorika és filozófia tudományával. Jeromos - Szent Ágostonhoz hasonlóan - meglehetősen szilaj ifjú ... rokonná, mint a Vallomásokat szerző, Szent Ágoston.
  2007. szeptember 25.
 • Árpád-házi szentjeink
  ... herceg a második Árpád-házi szentünk. Szent István királynak és boldog Gizellának ... egy alkalommal szolgájával a veszprémi Szent György-templomban időzött: ,,ottan imádságnak adván ... édesatyját és nevelőjét, Gellért püspököt. Szent László emeltette őket oltárra, s ...
  2007. november 26.
 • "A szent és a profán"
  ... megőrzik sajátos, "egyedülálló" jelentőségüket: magánvilágának "szent helyei" - írja Eliade. Tehát nemcsak ... . A következőkben a szent tér gondolatkörét tekintjük át. A szent tér élménye ... meg: a "szenté", esetünkben a szent téré. Középpont, nullpont, kiindulópont - a ...
  2004. szeptember 1.