Kategóriák

szent
(879)

 • Kótai Tamás és a szentendrei hagyományok
  Megismerte a szentendrei művészvilágot, amelyet az Európai Iskola, az avantgárd képzőművészet magyar követőinek szelleme hatott át. Céljuk a bartóki program alapján a nyugati és keleti művészek számos eredményének integrálásával egy új közép-kelet-európai ...
  2016. szeptember 2.
 • Myrai Szent Miklós
  ... Diana istennő kultuszának üldözése és szent fájának kivágása miatti bosszújának lelepleződése ... ábrázol, aki Szent Miklós csodatévő erejében bízva a szent képmását vagyona őrzésére ... vízforrás fakadt, s mindmáig szent olaj izzad /a szent/ tagjaiból, mely sokak ...
  2003. november 28.
 • Magyarországi szentjeink: Szent Márton
  ... . Így esett a választás Szent Jeromosra és Szent Mártonra: az előbbi Pannónia ... Pannonhalmát sokáig Szent Márton hegyének nevezték utalva ezzel a szent születési helyére ... temető területén álló Szent Márton templom mellékkápolnája, a Szent Márton-kápolna helyén állt ...
  2007. szeptember 25.
 • László, a Szent
  ... Gellért püspököt, I. István királyt, Szent Imre herceget és Andrást. A ... hit sokáig élt, miszerint a szent király felkel sírjából, ha nagy ... . Először az általa felszentelt somogyvári Szent Egyed bencés kolostorban temették el ... lett ez a nap a szent király emléknapja. Szentté avatásának napján ...
  2012. június 26.
 • Szent Jeromos
  ... egyházatyára, Szent Jeromosra és a keresztényi jóindulatot és segítőkészséget megtestesítő Szent Mártonra ... retorika és filozófia tudományával. Jeromos - Szent Ágostonhoz hasonlóan - meglehetősen szilaj ifjú ... rokonná, mint a Vallomásokat szerző, Szent Ágoston.
  2007. szeptember 25.
 • Árpád-házi szentjeink
  ... herceg a második Árpád-házi szentünk. Szent István királynak és boldog Gizellának ... egy alkalommal szolgájával a veszprémi Szent György-templomban időzött: ,,ottan imádságnak adván ... édesatyját és nevelőjét, Gellért püspököt. Szent László emeltette őket oltárra, s ...
  2007. november 26.
 • "A szent és a profán"
  ... megőrzik sajátos, "egyedülálló" jelentőségüket: magánvilágának "szent helyei" - írja Eliade. Tehát nemcsak ... . A következőkben a szent tér gondolatkörét tekintjük át. A szent tér élménye ... meg: a "szenté", esetünkben a szent téré. Középpont, nullpont, kiindulópont - a ...
  2004. szeptember 1.
 • Kultusz a szőlő- és borkultúrában – Szent Vince (január 22.)
  ... vezetését és visszavonult imádkozni, elmélkedni. Szent Vince szépen prédikált és a ... győzedelmeskedett pogány kínzói fölött. Hogy Szent Vince hogyan lett a borászok ... vagy Vízkeresztkor (január 6-án), vagy Szent Vince napján tartottak: ilyenkor a ... . Ezt nevezeték Vince-napi pincejárásnak. A Szent Vince-napon tartott mise idején a ...
  2014. január 17.
 • Myrai Szent Miklós
  ... Diana istennő kultuszának üldözése és szent fájának kivágása miatti bosszújának lelepleződése ... ábrázol, aki Szent Miklós csodatévő erejében bízva a szent képmását vagyona őrzésére ... vízforrás fakadt, s mindmáig szent olaj izzad /a szent/ tagjaiból, mely sokak ...
  2004. november 30.
 • Szent Flórián: tűzön át, vízen át
  ... szentjükhöz Szent Flóriánhoz és legendájához kötődik. Szent Flórián, a tűz katonája Szent Flórián ... üldözött vallás volt. A legenda Szent Flórián, vagyis Floranius legendája több ...
  2012. május 4.