társadalom
(2428)

 • ... történelmi fejlődés meghatározott szakaszában. A társadalom törvényszerűségeit kutató tudomány. A társadalmi ... emberi társadalmak legfőbb jellemzője a társadalom tagjai közötti konfliktus. Szociológiai irányzat ... a társadalom kultúrájának alapvető alkotóelemei. Tesztfeladatok: Tesztfeladat A társadalmi viszonyok A társadalom ...
 • Az információ jelentősége a társadalom életében A társadalom a huszadik században jutott ... egymást kiegészítő önkéntes közösségekből álló társadalom lépjen. Másrészt viszont azok, akiknek ... Az információ jelentősége a társadalom életében A társadalom a huszadik században jutott ...
 • ... együtt alakult ki. Az információs társadalom kifejezés azt takarja, hogy a ... a világban Mivel az információs társadalom szerveződéséhez elengedhetetlen az infrastruktúra és ... együtt alakult ki. Az információs társadalom kifejezés azt takarja, hogy a ...
 • A magyar társadalom szubkultúrái A korábbi évszázadokban egy-egy társadalom kultúrája többé-kevésbé egységes ... magyar társadalomban A szubkultúra a társadalom többségének kultúrájától eltérő kultúra. Hagyományosan ... A magyar társadalom szubkultúrái A korábbi évszázadokban egy-egy társadalom kultúrája többé-kevésbé egységes ...
 • A társadalombiztosítási alapok működése A társadalombiztosítás kötelező biztosítási rendszer, mely az államháztartás részét képezi. A társadalombiztosítás alapok a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap. A társadalombiztosítási alapok ...
 • ... kapitalista társadalom szociális problémáinak ismertetése. A feudális és a kapitalista társadalom szociális problémáinak ismertetése.A feudális és a kapitalista társadalom szociális ... kapitalista társadalom szociális problémáinak ismertetése. A feudális és a kapitalista társadalom szociális ...
 • ... intézmények változásában testesül meg a társadalom változása. A társadalmi csoportok Számos ... érthető meg, ha ismerjük a társadalom szerkezetét, ha tudjuk, hogy az ... intézmények változásában testesül meg a társadalom változása.
 • ... részének „kiváltsága”. Napjainkra leginkább a társadalom összegésze foglalkozik ezzel a kérdéssel ... egyáltalán nem értenek egyet. A társadalom befolyásosabb rétegeiben az öregek ragaszkodnak ... részének „kiváltsága”. Napjainkra leginkább a társadalom összegésze foglalkozik ezzel a kérdéssel ...
 • ... nyitott és zárt társadalom elhatárolása A nyitott és zárt társadalom fogalmait a ... ” elve azt jelenti, hogy a társadalom tagjának veleszületett tulajdonságai jelölik ki ... nyitott és zárt társadalom elhatárolása A nyitott és zárt társadalom fogalmait a ...
 • ... meghatározását a kapcsolódó fogalommal!A társadalom törvényszerűségeit kutató tudomány: A népességszámmal ... tudomány: A természet, az emberi társadalom és a gondolkodás fejlődésének legáltalánosabb ... meghatározását a kapcsolódó fogalommal!A társadalom törvényszerűségeit kutató tudomány: A népességszámmal ...
 • Demokráciára nevelés
  ... , továbbá az egyének és a társadalom összességének legfontosabb értékeit. A keretdokumentum ... a társadalomismeret oktatása az egész társadalom számára, mert annak lehetőségét jelenti ... társadalmi diskurzusban, alakítsák ki a társadalom törvényeit és hozzanak döntéseket az ...
  2003. május 4.
 • Helyi társadalom
  ... civil társadalom - érdekvédelmi szervezetek Önkormányzati szervezeti egységek. A civil társadalom fogalma Az ... , visszaéléseket. A nyílt társadalom - információs társadalom A demokratikus társadalom egyik alapvető célkitűzése az, hogy a politika, a társadalom ...
  2003. október 2.
 • Multikulturális társadalom
  ... hazai munkavállalókkal szemben. (...) A multikulturális társadalom jelensége szorosan összekapcsolódik a világban ... egyre inkább hallatják hangjukat a társadalom peremén élő többi csoport tagjai ... . A szociális igazságosságnak, egyenlőségnek a társadalom szintjén is érvényesülnie kell. Ehhez ...
  2004. június 22.
 • Tudásmenedzsment
  ... és a tudás alapú társadalom megteremtése. (...) A tanuló társadalom működésének alapja az ... állnak. Mindenekelőtt alkalmazkodniuk kell a társadalom változásaihoz, amelyek egyre több, egyre ... és gyarapszik. (...)Mit tartalmaz a társadalom minden tagja számára nélkülözhetetlen tudáskészlet ...
  2003. november 1.
 • Macskagyilkos társadalom
  ... beláthatjuk, hogy egy gyökeresen átalakuló társadalom szociális és morális gondjainak kezelésére ... (!) megfelelően fel is akasztották a társadalom rendjét veszélyeztető macskákat. Nem lehet ... a korszak és a modern társadalom mentalitását megismertesse, és ezáltal képessé ...
  2007. november 24.
 • Irányított művészet, avagy a szocialista társadalom szobrászati törekvése
  ... korszak kezdetét jelenti. A szocialista társadalom új művészeti törekvéseket indított el ... már koráramlatnak tekinthető, a szocialista társadalom szemléletének tükrözője, illetve kapitalista országban ... skizofrén társadalomképet valósított meg egy társadalom, ahol az üldözési mánia, a ...
  2002. február 12.
 • Esélyegyenlőség
  ... elnevezésű projekt például az információs társadalom nemi dimenziójának fejlesztéséhez egy "életrajzi ...
  2003. október 17.
 • Művészet a II. vh. után
  ... egyre profibb eszköztára. A fogyasztói társadalom elleni első lázadást az 1968-as ... irányzatok mind-mind az „apák” teremtette társadalom elleni lázadás jegyében születtek. Az ... változatát fejlesztették tovább. A fogyasztói társadalom kritikáját viszont leginkább a pop-art ...
  2014. szeptember 2.
 • Élethosszig
  Az országos program szerint ugyanis a tanulóknak meg kell tanulniuk az IKT-használatot, különösképpen annak tanulásban való alkalmazhatóságát. Ezért bátorítani kell a diákokat arra is, hogy aktívak legyenek saját tanuló társadalmuk létrehozásában, ahol a ...
  2003. szeptember 26.
 • Kosztolányi: Édes Anna
  Bevezető gondolatok Kosztolányi Dezső (1885-1936) a magyar irodalmi kánon egyik legsokoldalúbb szerzője. A Nyugat első nemzedékének nagyhatású irodalmárát költőként, novella- és regényíróként ugyanolyan nagy elismerés övezi, mint elméleti íróként, ...
  2014. március 27.