Kategóriák

társadalomtudomány
(40)

 • Kutató diákok mozgalma
  Mit lehet tudni erről a mozgalomról? SZ.V.: A mozgalom 1996-ban jött létre azzal a céllal, hogy középiskolásoknak, illetve fiatalabbaknak lehetőséget biztosítson arra, hogy kutathassanak. Ez egy iskolán kívüli tevékenység, melynek résztvevői úgy tudják a ...
  2013. november 29.
 • Utazás a pályaudvar körül
  A kötet a szerző számos magyar és idegen nyelvű publikációja után megjelenő első önálló kötete. A nemzetközi és hazai kutatásokon alapuló munka közérthetően, színesen – de a pontos tényszerűséget, szakszerű megközelítést nem nélkülözve – igyekszik a ...
  2012. június 18.
 • Közgazdasági kisokos
  A közgazdaságtan a társadalomtudományok közé tartozó alaptudomány, ismeretanyaga két nagyobb csoportra osztható: az elméleti és az alkalmazott közgazdaságtanra. Az előbbit a mikro- és a makroökonómia, az összehasonlító gazdaságtan valamint a nemzetközi ...
  2004. augusztus 31.
 • A doktori képzés
  A doktori képzés során szerzett kapcsolatokra vonatkozó kérdéseket csak a nappali vagy levelező tagozatosok körében tettük fel, hiszen az egyéni felkészülők gyakorlatilag nem kerültek kapcsolatba a doktori iskolákkal. (Így ebben a részben csak a teljes ...
  2004. augusztus 17.
 • Szóbeli érettségi tételek
  Szóbeli érettségi követelmények történelemből Általános tudnivalók A történelem szóbeli érettségi vizsgával kapcsolatosan az alábbi általános előírásokat, tudnivalókat ajánljuk a figyelmetekbe. "Minden tétel két feladatot tartalmaz. Az egyik feladat egy ...
  2004. május 12.
 • Gyakorlatiasság és tudás
  Non scolae, sed vitae discimus A régi mondás szerint nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk. A mondás puszta léte két tényre figyelmeztet. Egyrészt arra, hogy iskola és élet sohasem volt azonos. (...) A címben idézett latin mondás arra is ...
  2003. május 21.
 • Iskolások és a szabadidő
  ... hozta meg. (...) Így került a társadalomtudomány érdeklődésének homlokterébe lassan-lassan a gyerekek ...
  2003. május 27.
 • Ideológiák - marxizmus
  A szocializmus tudományos válfaja A marxista tanokat Engels a „tudományos szocializmus” megnevezéssel illette, amivel azt kívánta kifejezésre juttatni, hogy a korábbi szocialista nézetekkel szemben az övék tudományos alapokon nyugvó rendszer. ...
  2007. december 12.
 • A jövő közgazdászai
  Király Júlia és Pete Péter A jegybank és az ország gazdasági működéséhez is elengedhetetlen, hogy a felsőoktatásból kikerülő szakemberek korszerű közgazdasági tudással rendelkezzenek. A folyamatosan változó tudásanyag átadása a hagyományos módszerekkel ...
  2010. július 1.
 • Médiakutatás
  ... volt, hogy míg a strukturalista társadalomtudomány ezt értékmentesen fogta fel, addig ...
  2004. december 27.