tan
(18265+)

 • Csoport típus: Publikus
 • Csoport típus: Publikus
 • Csoport típus: Publikus
 • Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem Bevezetés Az udvaron keresztül belopóztam - fél tíz után járhat az idő, most a folyosók kihaltak és konganak, csak néha, mikor egy becsukott ajtó előtt elmegyek, csap ki felém a zümmögés és egyszerre mélyen és igen ...
 • Te és a tanulás Életed jelentős részét töltötted eddig is tanulással, és az elkövetkezőkben is, időről időre tanulnod kell. Nem mindig iskolapadban, hanem lehet, hogy távoktatási módszerekkel egy elektronikus tananyagból, vagy a munkád közben a ...
 • A kitágult világ a tudásszerzés tere már nem csak az iskola A kitágult tudástér következtében a tanulók már nem csak az iskolában tanulnak. „A digitális taneszközök gyakran hatékonyabbak a hagyományosaknál. Napjaink pedagógiáját a tudáskoncepció változása ...
 • A tanulás a viselkedés viszonylag állandó megváltozását jelenti, gyakorlás következtében. Ez a meghatározás egyértelmű, ha arra gondolunk, hogyan tanul meg a gyermek írni, számolni, hogyan sajátítjuk el a nyelveket vagy egy tananyagot. Más meghatározás ...
 • A számítógéppel segített tanulás, az internetes, web alapú tanulás, és az e-learning fogalma Az e-learning rendszer magába foglalja az online képzést (amely történhet szinkron vagy aszinkron formában), a tudásmenedzsmentet és hozzá kapcsolódóan az ...
 • A tudásváltás jellemzői Magyar Bálint – oktatási miniszter (2002-2006) a IV. Országos Neveléstudományi Konferencián megtartott Frontális pedagógia helyett „konstruktivista” pedagógia című előadásában a következőképpen fogalmazott a szakmai ismeretek ...
 • Milyen tanuló vagyok? A tanulási stílusod megismerése fontos, hogy hatékony tanulási stratégiákat alakíts ki. Ha sikerül felderítened, hogy te milyen tanulási stílust szeretsz, hogyan tudsz hatékonyan tanulni, akkor nekiláthatsz a stílusodnak megfelelő ...
 • A tanya A tanya az alföldi városok és falvak határában szétszórtan álló, rendszerint egy lakóépületet és néhány hozzá tartozó gazdasági épületet magába foglaló, paraszti használatú állandóan lakott magános telep. A tanyán élő emberek rendszerint a ...
 • Az állatok magatartása - etológia A fejlettebb állatok – más élőlényektől eltérően – érzékszerveikkel képesek felfogni a külvilágból származó ingereket, központi idegrendszerükben feldolgozni azokat, és az így kapott információk birtokában a helyzetnek ...
 • Európai Unió Tanácsának szerkezete és működése A Tanács soros elnöki tisztsége féléves váltásban jár körbe a tagországok között. A Tanács ülésein minden tagállamból részt vesz egy miniszter. Aszerint, hogy milyen téma kerül napirendre, az adott ...
 • Mi az a slam poetry?
  Mi a slam poetry? Talán ez a legvitatottabb kérdés a slammel kapcsolatban. A slam pontos meghatározása a műfaj jeles képviselői számára is gondot jelent. Nem egy interjúban zárkóznak el ettől a kérdéstől, vagy éppenséggel adnak egymástól teljesen eltérő ...
  2015. március 12.
 • Kerékpáros kisokos
  A biztonságos, örömteli kerékpározás megéléséhez nagyon fontos betartani az alábbi tanácsokat: Legyél mindig látható! Már szürkülettől használj lámpát, és kerüld a gépjáművek holttereit! Ne közlekedj szorosan az út jobb szélén Kereszteződésekben teremts ...
  2016. április 25.
 • Öko manó, GREEN Peti
  Itt az ideje a „tavaszi nagytakarításnak”, már ami a szűkebb-tágabb környezetünk megtisztítására vonatkozik. Az előző hétvége bővelkedett a környezettudatos programok, akciók és mozgalmak kavalkádjában. A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért ...
  2014. május 14.
 • Autós nyaralás
  Egy közelmúltbeli felmérés szerint a nyaralni induló családok több mint fele autóval indul útnak; többségük a négykerekű nyújtotta kényelelem és szabadság miatt ül szívesebben a volán mögé. Kétségtelen, hogy egy autós nyaralás során minden más járműnél ...
  2003. július 15.
 • Oktatási segédletek
  Így például a pedagógusokat fel kell készíteni arra, hogy tudjanak aktív álláspontot képviselni a diszkrimináció és rasszizmus minden formája ellen, taníthassák a gyerekeket és fiatalokat a médiaműveltségre, megfeleljenek a különböző hátterű tanulók ...
  2016. június 24.
 • Bioüzemanyagot a tankba
  A kőolajkészletek kimerülésétől való félelem és a környezetszennyezés elharapódzása miatt az utóbbi évtizedekben az alternatív energiaforrások felé fordult a kutatók figyelme. A levegő szennyezettségének napjainkban tapasztalható mértékének kialakulásában ...
  2006. január 2.
 • Bioüzemanyagot a tankba
  A kőolajkészletek kimerülésétől való félelem és a környezetszennyezés elharapódzása miatt az utóbbi évtizedekben az alternatív energiaforrások felé fordult a kutatók figyelme. A levegő szennyezettségének napjainkban tapasztalható mértékének kialakulásában ...
  2003. március 4.
 • Az emberi jogokról
  Emberi jogok (szerk. Halmai Gábor - Tóth Gábor Attila) Osiris Kiadó Budapest, 2003. "Íme, egy jogi könyv az emberi jogokról. Egy jogi tankönyv, amely címként viselhetné: Az emberi jogok mai érvényben Magyarországon. Nem lehet elégszer ismételni a jelzőt ...
  2003. augusztus 4.
 • Finn, német és mediterrán országok tanárai az őszi projektpartner-kereső találkozón
  Terveink szerint 2011 májusában Magyarország is részt vesz Pozsonyban egy olyan regionális partner-kereső találkozón, ahol brit és osztrák tanárok megjelennek majd, ezért elsősorban a többi dobogós országgal vesszük fel a kapcsolatot a 2011 szeptemberében ...
  2011. április 19.
 • Indulnak a Comenius együttműködések
  Ebben a tanévben várhatóan több mint 4700-an, 2683 diák és 2100 diák utazhat Európa különböző országaiba a program keretében. A legtöbben Törökországba, Olaszországa és Lengyelországba. Iskolai együttműködések Az egész életen át tartó tanulás program ...
  2013. szeptember 2.