tanítás
(1310)

 • Az iszlám vallás tanításai Mohamed tanításának középpontjában két alapeszme áll: hit az egyedüli istenben, Allahban és az utolsó ítéletben. Allah örök, nem nemzették, sem maga nem nemzett, minden dolog teremtője és a világegyetem mindenható irányítója, ...
 • Alkalmazás a tanításban A kacsa legnagyobb előnye az, hogy vitára sarkallja a tanulókat bármely életkorban. Az általános iskolás gyerekeket elbűvöli, és addig fogják gondosan tanulmányozni, míg néhányuk köznapi szavakkal meg nem fogalmazza mi történik, ...
 • A propelleres léggömb jól használható a mechanika tanításán belül a lendületmegmaradás tanításakor. Beszerzési lehetőség: a játék beszerezhető játékboltokban illetve könnyen el is készíthető. A propelleres léggömb jól használható a mechanika tanításán ...
 • A játékot a mechanika témakör tanításánál ajánlott felhasználni. A játék működési elvéhez kapcsolódó fogalmak, törvények tanításánál mutathatjuk be, kísérletezhetünk vele. Például az energia átalakulások, energia megmaradása, rugalmas energia témakörben ...
 • A játék jól használható a mechanika tanításában, a lendületmegmaradás, a rugalmas energia, az energiamegmaradás, és a hajítások tanításánál. Beszerzési lehetőség: A játék boltokban, vásárokban, fajátékokat áruló kereskedőknél beszerezhető. A játék jól ...
 • A játék jól használható a mechanika tanításában, a gáztörvények, a lendületmegmaradás, az energiamegmaradás, és a hajítások tanításánál. Beszerzési lehetőség: a játék boltokban, vásárokban, játékokat áruló kereskedőknél beszerezhető. A játék jól ...
 • Alkalmazás a tanításban A játékot a mechanika témakörén belül számos jelenség bemutatásánál felhasználhatjuk. Az egyensúlyi helyzetek tanításánál, a forgatónyomaték bevezetésénél, de felhozhatjuk példaként az esések témakörében. Az energiaátalakulás és ...
 • Alkalmazás a tanításban A hegynek guruló kettőskúp a mechanika tanításánál, különböző szintű tárgyalásánál jól alkalmazható. Matematikai formalizmus nélkül is tanulságos az energia viszonyok vizsgálata. A potenciális energia, tömegközéppont, egyensúlyi ...
 • A kígyóbűvölő játék bemutatható a mágnesesség témakörében a mágneses erővonalak, mágneses vonzóerő tanításánál, illetve a mechanika tanítását is elősegítheti, ha a pörgettyűkkel való ismerkedésnél bemutatjuk a játékot. Beszerzési lehetőség: ...
 • A hangoskodó varázspálcát bemutathatjuk a hullámjelenségek –azon belül is a hanghullámok, állóhullámok- tanításánál, kiváló szemléltető eszköz lehet a sípok tanításánál. A hullámtan témakörén kívül felhasználhatjuk a nyomás és térfogat közötti összefüggés ...
 • Extrém tanítás, avagy tanítás párban
  ... , energia és pénz spórolható. eXtrém tanítás Az extrém programozás mintájára Andersson ... sem a programozás, sem a tanítás esetében nem kell fokozott adrenalin-termelődésre ... értékelés Demokratikusabb viszonyokat teremt a tanítás és tanulás szereplői között Szakmai ...
  2016. augusztus 10.
 • Kazimir Károlyra emlékezünk
  ... nincs szó. (...) Csak a konstruktivista tanítás- és tanulásszemlélet jutott el oda ...
  2003. április 22.
 • Az informatika tanítása
  ... minden bizonnyal a számítógéppel támogatott tanítás. Ennek formái gyorsan változhatnak, de ...
  2004. szeptember 29.
 • Matematikatörténet
  Bevezető gondolatok A szakdolgozat bevezetője innen letölthető Meggyőződésem szerint fontos, hogy a középiskolában valamilyen formában tanítsunk matematikatörténetet is. Az egyes témakörök felvezetésénél lehetne találni néhány percet arra, hogy a ...
  2003. május 16.
 • A bizonyítások tanítása
  ... gráfelméletnek kialakulásához vezetett el. A tanítás szempontjából a königsbergi hidak problémáját ...
  2004. április 13.
 • Weboldal a kódolás tanulásáról és tanításáról
  Az allyouneediscode.eu weboldalon tanulók, tanárok és felnőttek is találhatnak olyan tartalmakat, amelyek segítségével kipróbálhatják a kódolást, és felfedezhetik az ebben rejlő lehetőségeket. Tanárok számára számos továbbképzési lehetőség és segédanyag ...
  2015. augusztus 11.
 • MOOC a globális éghajlati válság tanításáról!
  A Föld globális éghajlata folyamatosan változik, és ez számos kihívást támaszt bolygónk és a rajta élő organizmusok számára egyaránt. Az „Addressing the Global Climate Crisis in Your Classroom” (Hogyan tanítsunk a globális éghajlati válságról tanóráinkon ...
  2020. április 15.
 • Új segédanyagok kortárs művek tanításához
  A Magyartanárok Egyesülete és az Aegon Művészeti Díj együttműködésének köszönhetően öt új tanítási segédanyag érhető el az  Aegon-díj honlapján: Oravecz Imre:  Távozó fa (versek) – Sulyok Blanka (Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola) Danyi Zoltán:  ...
  2016. augusztus 18.
 • Sajátos nevelési igényű gyerekek tanítása
  A Sajátos Nevelési Igényű (SNI) gyermekek definíciója a jelenleg hatályos, 2011. évi köznevelési törvény szerint: „sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye ...
  2014. december 4.
 • Statisztikai alapfogalmak
  Az új tantervben központi szerepet kapott a statisztika tanítása. Középiskolában már a 9. évfolyamon szerepel az átlag, valamint a medián fogalma. A matematikaórákon általában csak "kis mintán" van lehetőségünk dolgozni, továbbá ha valamelyik adatot ...
  2005. február 23.