valószínűségszámítás
(86)

 • ... ), ő is megkísérelte a valószínűségszámítás megalapozását. A valószínűségszámítás axiomatikus alapon való kifejtését ... axiómákból kiindulva Kolmogorov levezette a valószínűségszámítás minden lényeges eredményét. A VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS FEJLŐDÉSE
 • ... találgatás tudománya című művében. A valószínűség-számítás feladata a véletlen események bekövetkezésének ...
 • A valószínűségszámítás fejlődésének története
 • ... klasszikus valószínűség Véges eseménytérben a valószínűség-számítás egy alapelve az, hogy eseményekhez ... klasszikus valószínűség Véges eseménytérben a valószínűség-számítás egy alapelve az, hogy eseményekhez ...
 • A valószínűség-számítás és a matematikai statisztika a ... , például „írás” dobásának valószínűsége. A valószínűség-számítás és a matematikai statisztika a ... elbomlott radioaktív atomok száma. A valószínűség-számítás és a matematikai statisztika a ...
 • A valószínűség-számítás alapfogalmai Az azonos körülmények között ... ,3]";"Subscript[z,3]} . A valószínűség-számítás alapfogalmai Az azonos körülmények között ...
 • ... ) folyamatok eredményének tekinthetjük, leírásuk a valószínűségszámítás és a matematikai statisztika eszközeivel ... ) folyamatok eredményének tekinthetjük, leírásuk a valószínűségszámítás és a matematikai statisztika eszközeivel ... ) folyamatok eredményének tekinthetjük, leírásuk a valószínűségszámítás és a matematikai statisztika eszközeivel ...
 • A jel értelmezése A szabályozási hurokban az egyes szervek közötti kapcsolatot különböző fizikai mennyiségek közvetítik. A működés szempontjából közömbös, hogy milyen fizikai mennyiségről van szó, azonban az általa közvetített információtartalom a ...
 • ... tétek és fogadások mellett. A valószínűségszámítás matematikai alapjait Bernoulli, Laplace, Pascal ... tétek és fogadások mellett. A valószínűségszámítás matematikai alapjait Bernoulli, Laplace, Pascal ...
 • A valószínűség-számítás alapfogalmai A valószínűség egy olyan ... (B)-P(A*B). A valószínűség-számítás alapfogalmai A valószínűség egy olyan ...
 • Valószínűségszámítás és statisztika IV.
  Andrej Nyikolajevics Kolmogorov A valószínűségszámítás, mint matematikai tudományág megjelenését a ... . Természetes tehát, hogy mielőtt a valószínűségszámítás tárgyalásába fogunk, szót kell ejteni ...
  2004. január 26.
 • Valószínűségszámítás
  A valós számsorok fogalmának előkészítése is történhet valószínűségszámítási problémákon keresztül. Nézzünk erre egy példát, ami a hanyag pénztárosról szól! Korábban már szerepelt a rovatunkban ez a téma, akkor lusta pénztárosnak neveztük, de azóta egy ...
  2007. november 2.
 • A valószínűségszámítás
  Motivációs értéke lehet annak, ha rávilágítunk arra, hogy milyen kapcsolódási pontok léteznek, amelyek a matematika más, hagyományosabb területeihez köthetik a valószínűség elméletét. Nézzünk néhány példát!Motivációs értéke lehet annak, ha rávilágítunk ...
  2007. szeptember 26.
 • A valószínűségszámítás
  Legyen N pozitív valós szám! Válasszunk véletlenszerűen egy olyan (p, q) valós számpárt, melyre igaz, hogy abszolút értékük egy adott N számnál nem nagyobb. Mennyi annak a valószínűsége, hogy az Legyen N pozitív valós szám! Válasszunk véletlenszerűen egy ...
  2007. november 9.
 • Egymásra épülő feladatok II.
  ... áll egymás mögött. Számoljunk a valószínűségszámítás szitaformulájával! Gondoljunk utána a következő ...
  2006. június 26.
 • 10 matematikus
  Pithagorasz (Kr. e. 580/570-500) Mitosszá vált, legendák születtek életéről, mégis szinte alig ismerjük őt. Talán a matematika egyik legismertebb tétele a róla elnevezett tétel, amely a derékszögű háromszögekre vonatkozik. Sokak szerint a tétel nem is ...
  2013. november 20.
 • Valószínűségszámítás II.
  Statisztikai közepek sokaság Sokszor előfordul, hogy egyetlen jellemzőt keresünk, amely valahogy jellemzi a sokaságot. Milyen adatok segítségével tehetjük ezt meg? Jellemezhetjük a leggyakrabban előforduló elemével, ezt módusznak nevezzük. (Ha több ...
  2003. november 11.
 • Nincs királyi út az SDT-ben
  ... (életrajzi adatok) Venn arcképe Valószínűségszámítás Kolmogorov A valószínűségszámítás fejlődése (áttekintés) Kolmogorov (élete ...
  2006. szeptember 11.
 • A matematika Mozartja
  Századunk egyik legragyogóbb elméje 1913. március 26-án született. A budapesti Szent István Gimnáziumban elvégzése után 1930-ban a budapesti egyetem hallgatója lett, ahol másodéves korára már nemzetközi elismerésű eredményeket tudott felmutatni a ...
  2005. március 29.
 • Valószínűségszámítás III.
  A középértékek "jóságának" mérőszámai Medián A sorozat előző írásában láthattuk, hogy a leggyakrabban használatos középértékek a módusz, a medián és az átlag. Természetesen az adathalmazt bármilyen más, egyéb módon definiált középértékkel lehet ...
  2004. január 12.