vers
(7433)

 • Csoport típus: Publikus
 • Csoport típus: Publikus
 • Csoport típus: Zárt
 • Csoport típus: Zárt
 • Csoport típus: Publikus
 • Verseny hivatali eset a fogyasztók megtévesztésére A Versenyhivatal 2004-ben indított eljárást a Kékkúti Ásványvíz Rt. ellen versenyfelügyeleti eljárást annak kivizsgálására, hogy a fogyasztók megtévesztése történt-e. Az alkoholmentes italok piaca az ...
 • A versenytörvény A versenytörvény a 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról. A törvény célja, hogy biztosítsa a verseny tisztaságát és szabadságát, mely létfontosságú a gazdasági hatékonyság, a ...
 • ... jegyekkel foglalkozni, ami miatt egy vers valóban vers. Azaz, a költői eszközökkel ... , alliterációval, megszemélyesítéssel), a rímekkel, időmértékes vers esetén a verslábakkal. Következő lépés ... jegyekkel foglalkozni, ami miatt egy vers valóban vers. Azaz, a költői eszközökkel ...
 • A nemzetközi piacokon zajló verseny típusai Ahhoz, hogy egy vállalat sikeresen működjön, a verseny sok részterületén kell sikerrel szerepelnie. A legfőbb ilyen területek: árak, költségek, a termék illetve a minőségi tényezők. 1. TERMÉKEK Ahhoz, hogy egy ...
 • ... szpondeusz.) Vizsgáljuk meg a Márciuscímű vers 2. strófáját! A verslábakat is ...
 • ... fájdalmat, haragot, dühöt. A két vers szerelmük ellentmondásosságának, szélsőségességének két szélső ... felépítésében, metrikai jellegében, rímelésében. Mindkét vers váltakozó sorszámú szakaszokból áll. A ... versmondatok áthajlásai, az enjambement-ok. Mindkét vers meghatározó mozzanata a narráció, a ...
 • Szociális versengés A társadalom tagjai között nap mint nap teremtődő, különböző társas helyzetek szociálpszichológiai értelmezése során mindig vizsgálandó, hogy az ezeket meghatározó viszonyokban való részvételt milyen mértékben határozzák meg a ...
 • A piaci verseny folyamata A piaci verseny folyamatként is értelmezhető, ezért előre tervezhető. A piaci versenyben való részvétel átgondolt stratégiát igényel a piac egyes résztvevőitől. Információ szerzése A piaci versenyben való tényleges részvételt ...
 • Gyors - és gépíró versenyekről A Gyors - és gépíró versenyeken a versenyzők szövegszerkesztés, gépírás, és gyorsírás témában mérhetik össze tudásukat: Szövegszerkesztési versenyfeladat: A körülbelül 100 korrektúrafeladatot tartalmazó szöveg alapján a ...
 • A klasszikus antik eposz hexameterben íródott, amely időmértékes versforma. Az időmértékes verselés a hosszú és rövid szótagok szabályos váltakozásán alapul. A szótag itt mást jelent, mint a magyar nyelvtanban: a verssorban magánhangzótól magánhangzóig ...
 • Nyíregyházára költözik a vers
  ... legnagyobb pódiumművészeti seregszemléje, ahol a vers valamennyi formája bemutatkozik. A fesztivál ...
  2012. május 8.
 • Indul a vershét!
  ... életre szakmai konferenciát, amely a vers jelenlegi helyzetét vizsgálja a nézőú ...
  2012. április 10.
 • Kosztolányi Dezső
  ... . A Boldog szomorú dal című vers elemzése (vázlat) Címe: Boldog, szomorú ... paradoxon. A vers is ellentétező felépítést hordoz. A vers kétharmada (1-28. sor ... , önironikus humort Kosztolányi verse. A vers utolsó harmadát egy "de" szócska ... ", ami így, többszörösen kiemelve a vers kulcsszavává válik. ("mert nincs meg ...
  2004. május 10.
 • Országos Honismereti Verseny 2017
  A verseny menete A verseny a 3-7. évfolyamos tanulók számára kerül meghirdetésre, a versenyben való részvétel nevezéshez kötött. Nevezési határidő: 2017. szeptember 30. A verseny 4 fordulóból áll, a tanulóknak fordulónként 15 feladatot kell megoldani. A ...
  2017. augusztus 21.
 • Versművészeti Tábor
  ... táborokba. A faceookon, és a vers.hu oldalon is érdemes klikkelgetni ...
  2012. június 6.
 • Kaleidoszkóp VersFesztivál
  ... 14-ig Nyíregyházán is karnyújtásnyira a vers, ahogy még kevésbé ismerjük.
  2012. szeptember 11.
 • Elindult a VersFesztivál
  ... Kör Levante című pódiumjátékában a vers keletkezésének körülményeit kutatja, Latinovits Zoltán ... olvasd el! Nyíregyházára költözik a vers Kaleidoszkóp VersFesztivál Versművészeti Tábor Határidőt ...
  2012. október 9.
 • Honismeret Verseny
  A verseny célja Az Országos Honismereti Tanulmányi Verseny célja: Hazánk természetének, történelmének és nemzeti értékeinknek megismertetése, illetve az ismeretek elmélyítése az iskolai tananyag kiegészítéseként, életkori sajátosságok figyelembevételével, ...
  2016. október 12.
 • Még lehet jelentkezni!
  ... előadóművészek – részvételével. A részleteket a vers.hu oldalon találják az érdeklődők ...
  2012. június 21.
 • A vers születése - Csokonai
  ... ) épül fel A boldogság című vers: Most jázminos lugasban, E nyári ...
  2003. június 2.