vezet
(11308)

 • Csoport típus: Zárt
 • Csoport típus: Zárt
 • Csoport típus: Zárt
 • Csoport típus: Zárt
 • ... érzi csak hatalmának folyamatos gyakorlása vezet a cél eléréséhez. Folyamatosan ellenőrzi ...
 • Az átalakító vezetés alapelvei Az átalakító vezetés alapelvei a következők: • Minden ember minden helyzetben kifejt valamilyen (jó, vagy rossz) hatást, ami befolyással van a környezetére. • E hatások megfigyelésével képesek lehetünk a vezetői beavatkozás ...
 • Vezeték nélküli hálózatok A II. Világháborúban használt az Egyesült Államok hadserege először kódolt rádiójeleket adatátviteli célokra. Ez inspirált 1971-ben néhány kutatót a Hawaii Egyetemen arra, hogy létrehozzák az első csomag (packet) alapú rádiós ...
 • Vezetékek szerepe A vezetékek feladata az ágyakon, állványokon a szerkezeti elemek nagy pontosságú, alacsony súrlódású mozgatásának biztosítása. Magyarán a szervomotorok által a vezetékek mozgatják a rájuk rögzített asztalokat és ezáltal a szerszámgép ...
 • Milyen a jó vezető? A vezetés témájában a legkorábbi kutatások a vezető személyére helyezték a hangsúlyt. A vezetés „nagy ember” hipotézise (feltevése) szerint a vezetés lényege az egyéni személyiségvonások területén keresendő. Nem találtak olyan ...
 • A moláris fajlagos vezetés Az elektrolitok vezetését jobban össze tudjuk hasonlítani egymással, azaz a különböző másodfajú vezetőkre vonatkozóan az anyagi minőségükre jellemző vezetést tudunk definiálni, ha az elektródok között a vizsgált elektrolitból ...
 • ... a vezetőlap nyílását, ami pontatlansághoz vezet. Ezért a vezetőlapos szerszámot kis ... a vezetőlap nyílását, ami pontatlansághoz vezet. Ezért a vezetőlapos szerszámot kis ...
 • Energiaszállító vezetékek méretezése A generátortól a fogyasztóig a villamos energiát vezetékek segítségével juttatjuk el, ezeket energiaszállító vezetékeknek nevezzük. A vezetékeknek azonban van az összefüggés alapján meghatározható ellenállásuk ( ...
 • Az elektrolitok oldatai és olvadékai vezetése között is van különbség: az oldatok vezetése rosszabb, mint az olvadékoké. Míg a fémek fajlagos vezetése adott hőmérsékleten csupán az anyagi minőségüktől függ, azaz a fajlagos vezetés a fémek anyagi ...
 • Vezetőoszlopos szerszám előnyei A vezetőoszlopos szerszámmal pontosabb, megbízhatóbb, és kisebb felületi érdességű munkadarabok gyárthatók mint például a vezetőlapos szerszámmal. Vezetőoszlopos szerszám felépítése A vezetőoszlopos vezetés a ...
 • Tímár
  A tímár szó eredete ismeretlen, bár találgatások azért vannak. Úgy tartják, hogy a mesterség elnevezése a timsó főnévvel állhat összefüggésben. S mi köze a timsónak a tímárhoz? A tímárok a cserzővargákhoz hasonlóan a bőrök kikészítésével foglalkoztak. A ...
  2007. október 23.
 • Hagyományos vezetéknevek
  A föld mélyének kincseit fáradhatatlanul kutatták, bányászták eleink, s a legváltozatosabb formában használták fel a kitermelt ásványokat, fémeket. Voltak, amelyeket szépségük miatt kerestek, másokat ritkaságuk, s megint másokat szívósságuk, erejük tett ...
  2007. november 12.
 • Az üveges
  Bár a föníciaiaknak köszönhetjük az üveg elterjedését az ókori világban, azonban az első fennmaradt üvegtárgy Egyiptomból való a Kr.e. XVII. századból. Egy meseszép, finom mívű urnáról van itt szó. Kivitelezésének fejlett technikája arról tanúskodik ...
  2007. december 16.
 • Interjú Ulf Lundinnal
  Mondana pár szót a European Schoolnet (EUN) szervezetéről? Az EUN egy a különböző országok oktatási minisztériumai által létrehozott szervezet, melynek magyar részét a Sulinet programiroda képviseli. A szervezet céljai között szerepel az európai szintű ...
  2004. március 12.
 • Chocolate Team
  „A Chocolate teamet – mint a legjobb dolgokat –, az élet rendezte meg. Tavaly is indult az iskolánkból egy csapat a ThinkQuest versenyen Román Ildikó vezetésével. Ők a magyarországi versenyen a 10. helyen végeztek. Mivel a gyerekek el voltak keseredve az ...
  2009. június 8.
 • Innovatív svéd iskola - Beda
  A Beda Hallberg gimnázium egy olyan svéd iskola, amely a kötelező alapképzés teljesítése után különböző programok segítségével oktatja az önként jelentkező fiatalokat. 2013-ban egy kicsi, az egyénre összpontosító intézményként nyílt meg. Néhány 16 és 20 ...
  2017. augusztus 23.
 • Közoktatási vezető képzés
  A felvétel feltétele: alapképzésben (BSc/BA), mesterképzésben (MSc/MA) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat, vagy egyetemi/főiskolai szintű pedagógusi végzettség és szakképzettség, ...
  2014. július 28.
 • Népi mesterségek tábora
  Pályázók köre: Alapfokú közoktatási intézmények. Kedvezményezettek köre: Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 10 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött gyermek. A tábor ...
  2015. február 9.
 • Nem Ön fog vezetni!
  Az egyre nagyobb számú gépjármű ökológiai és gazdasági hatása nehezen megjósolható, de mindenki igen borúlátó képet fest miatta. Sokan a megoldást az önjáró gépjárművek elterjedésében látják, amelyek csak akkor közlekednek, amikor ténylegesen kell, nem ...
  2013. október 4.
 • Extrém tanítás, avagy tanítás párban
  A csoportos tanításnak egészen változatos formái léteznek. Egy 4-5 fős oktatói csoport összehangolása elég összetett, és sokféle sémát követhet. Ugyanakkor az ilyen típusú szerveződés a tanulócsoportok létszámára is hatással lehet, így gyökeres változást ...
  2016. augusztus 10.