érettségi 2014
(67)

 • Érettségi 2014 - Hamarosan jön a matematika érettségi!
  Ahhoz, hogy el tudd dönteni, melyik szintet válaszd, röviden ismertetjük az érettségire vonatkozó szabályokat! A szint megválasztásához ad segítséget azon felsőoktatási szakok listája, ahol megkövetelik a matematika emelt szintű érettségi vizsgát. Az ...
  2014. március 31.
 • Érettségi tételek 2014 - Nyelvváltozatok
  Bevezető gondolatok Társadalomban való létezésünk egyik legfontosabb kísérőjelensége az, hogy kommunikálunk egymással, például úgy, hogy használunk egy bizonyos nyelvet. Ennek a nyelvnek a jellege nagyban függ attól, hogy milyen csoportba tartozóként ...
  2014. április 1.
 • Érettségi tételek - Nemzetiségi kérdés a dualizmus időszakában
  Bevezető gondolatok A reformkor érdekegyesítési gondolata elvileg kiterjedt a nemzetiségi érdekek egyeztetésére is, az érdekegyesítő nemzetiségi politika realizálása azonban – mint 1848 bizonyítja – nem sikerült. Nemzetiségi kérdésben az egy politikai ...
  2014. május 13.
 • Az USA fejlődése
  Bevezető gondolatok Észak-Amerika gyarmatosítása a XVI. században kezdődött. Az első angol telepek azonban csak a XVII. század  elején jöttek létre Virginiában (1607). Az ide települő puritánok magukkal hozták az önigazgatás gyakorlatát, s az angol ...
  2014. április 16.
 • Érettségi tételek - A bethleni konszolidáció (1921-1931)
  Bevezető gondolatok 1920. június 4-én írta alá a magyar küldöttség a trianoni békét, de csak 1921. július 31-én emelkedett törvényerőre. A trianoni béke jelentősen megváltoztatta az ország gazdasági szerkezetét, hiszen megszűnt az egységes piac, a ...
  2014. május 14.
 • Kosztolányi: Édes Anna
  Bevezető gondolatok Kosztolányi Dezső (1885-1936) a magyar irodalmi kánon egyik legsokoldalúbb szerzője. A Nyugat első nemzedékének nagyhatású irodalmárát költőként, novella- és regényíróként ugyanolyan nagy elismerés övezi, mint elméleti íróként, ...
  2014. március 27.
 • Babits - Jónás könyve
  Bevezető gondolatok Az 1930-as évek során Babits Mihály (1883-1941) olyan befolyásos irodalmi intézménnyé vált, mint korábban Kazinczy Ferenc vagy Vörösmarty Mihály. 1933-tól kezdve egyedül szerkesztette a Nyugatot, tagja volt a Kisfaludy Társaságnak, ő ...
  2014. március 26.
 • Végvári küzdelmek
  Bevezető gondolatok A mohácsi csatavesztés után (1526) és II. Lajos halála miatt kitört trónharcok és belső háborúk következtében az ország két részre szakadt. A török Szapolyai János támogatójaként 1529-ben és 1532-ben is Bécs ellen indult, de a ...
  2014. április 4.
 • Kossuth programja
  Bevezető gondolatok Zemplén megyei Monokon született, birtoktalan (evangélikus) nemesi családban, jogi végzettséget szerzett. Az 1832-36. évi országgyűlésen a távollévő Zemplén megyei főrendi képviselőt helyettesítette. Itt ismerkedett meg a formálódó ...
  2014. május 7.
 • Széchenyi reformja
  Bevezető gondolatok Széchenyi Bécsben született, udvarhű arisztokrata család sarjaként. Édesapja Széchényi Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár alapítója, édesanyja: Festetich Julianna (a Georgikont alapító Festetich György ...
  2014. április 29.