ökológia
(22)

 • Mi az ökológia?
  Az ökológia fontossága Az ökológia fogalma ma már több mint 100 éves múltra tekint vissza, de széleskörű elterjedésére csak az utóbbi egy-két évtizedben került sor. Ehhez természetesen szükség volt arra az aggasztó mértékű környezetszennyezésre és ...
  2003. szeptember 2.
 • Biológiai sokféleség
  Az ökológia egyik leggyakrabban használt fogalma a diverzitás. Egy-egy élőhelyet, társulást elsősorban annak sokféleségével jellemeznek és az egy területen lezajló folyamatok is jól nyomon követhetők a diverzitás változásának megfigyelésével. A ...
  2007. november 28.
 • A környezeti nevelés
  Iskolánk pedagógiai programja Sajátos környezeti adottságú, lakótelepi iskolánk Budapest északi részén, Újpesten működik. Megtalálható itt egymás mellett az egyre romló és egyre szemetesebb természetes környezet és a lakótelepi betonerdő. E sajátos ...
  2003. április 7.
 • Ökoiskolák munkája
  A www.okoiskola.hu honlap definíciója szerint "az ökoiskola-hálózat olyan iskolákat tömörít, melyek pedagógiai programjában központi szerepet töltenek be a fenntarthatóság pedagógiai értékei, a környezeti nevelés, az egészséges életmódra nevelés és a ...
  2004. július 12.
 • A vörös rák mint indikátor
  Indikátorszervezetek A környezeti tényezők változására kevéssé érzékeny élőlényeket tágtűrésűeknek nevezi az ökológia, de elég gyakori, hogy az élőlények egy-egy tényező szempontjából szűktűrésűnek bizonyulnak. A szűktűrésű faj nem tudja tolerálni a ...
  2014. március 7.
 • Gyerekszeretet és türelem
  Az óvodapedagógusi képzés során többek között társadalomtudományi alapismereteket tanulnak a hallagatók (filozófia, etika, szociológia, bevezetés a magyar művelődéstörténetbe, informatika, ökológia, művészettörténet, zenetörténet, nyelvtan és nyelvművelés ...
  2004. május 23.
 • Jövőnk a természet!
  Állatok a vádlottak padján A XIII és XVIII. sz. közötti időszakban többször is megvádoltak rovarokat és más állatokat azzal, hogy jelentős károkat okoznak a földeken, ezért a parasztok bírósághoz fordultak, ahol a következő forgatókönyv szerint le is ...
  2014. szeptember 2.
 • Egy kis biokertészet
  Rudolf bácsi Az első „bioszemlélet” megjelenését egészen az I. világháború végéig vezethetnénk vissza, amikor a termékek és a talaj minősége jelentősen megromlott. Ekkor egy Rudolf Steiner nevezetű antropozófus (az ő nevéhez fűződik a Waldorf pedagógiai ...
  2012. június 29.
 • Ürge felmérés
  A természetvédelmi program keretén belül ürgeállomány-felmérést szerveznek a bihari Diószegi-legelőn. A szervezők várják az érdeklődő természetbarátok jelentkezését Hajdú-Bihar megye (Magyarország) és Bihor megye (Románia) határmenti Natura 2000 területei ...
  2012. június 6.
 • Túlélésünk záloga – a biológiai sokszínűség
  A fajok száma az óceánok és nagy tavak szigetein is csökkenő tendenciát mutat, a kisebb területeken nem tud kifejlődni az egyensúlyokat fenntartó ökológiai összetettség és sokszínűség. A felszakított, szétdarabolt élőhelyek lakóikt, populációit ...
  2012. május 21.