Ady Endre
(15)

 • Ady Endre
  Ady Endre - A tétel A magyar irodalom egyik, ha nem a legnagyobb költőjének tartott Ady Endre életművét találod itt - vázlatos formában. Ady és Adél Dacos-vékony a száj, szigorú az arcél. Duzzadt, erősen festett szemhéjak felett sötét ...
  2004. május 5.
 • Ady és a Léda-szerelem
  Bevezető gondolatok Az irodalmi stílusirányzatok közül a szimbolizmus gyakorolta az egyik legelementárisabb hatást Ady Endre költészetére. Életműve első szakaszának versciklusai témától függetlenül a szimbolizmus égisze alatt keletkeztek. E versciklusok ...
  2014. március 14.
 • Ady Endre
  Ady Endre költészetének tanítási problémái Ady Endre költészetének tanítása sohasem könnyű feladat. Az iskolatípustól és évfolyamtól függetlenül legalább két nehézséggel kell birkóznia a tanító tanárnak. Egyrészt hatalmas és szerteágazó az életmű, míg ...
  2004. május 5.
 • A Nyugat
  A Nyugat egy 1908 és 1941 között működő irodalmi folyóiart volt, budapesti székhellyel. A legelső szám 1907 decemberében jelent meg, működése pedig Babits Mihály főszerkesztő halálával ért véget 1941-ben. A folyóirat címlapját Beck Ötövös Fülöp éremművész ...
  2012. április 2.
 • Ady Endre összes művei
  A költő, az író és a publicista Ebben az esetben a cím komolyan veendő, mivel a CD-ROM nem csak Ady költészetének terméseit tartalmazza, hanem a publicista Adyval is megismerkedhetünk. A kiadvány két nagy könyvtárból áll: Ady Endre összes prózai műve, ill ...
  2004. április 4.
 • Nézz kedves...
  A nagy költőnél tizennyolc évvel fiatalabb fruska mégis igazi társa tudott lenni a beteg testű-lelkű költőnek. Jelentősége meghatározó, mint ahogy Ady életében is ő volt az egyik legmeghatározóbb nő, Léda mellett. Amikor hírül ment, hogy Ady szakított ...
  2004. június 8.
 • A Hortobágy poétája
  Ady Endre portréja 1877-ben Érmindszenten született elszegényedett nemesi családban. Nagykárolyban, Zilahon és a debreceni jogakadémián tanult. Debrecenben, majd Nagyváradon újságíró. A Nagyváradi Napló és a Szabadság jelentette meg cikkeit. Ezekben a ...
  2007. november 8.
 • Kosztolányi Dezső
  Kosztolányi Dezső 1885. március 29-én született Szabadkán. Édesapja Kosztolányi Árpád iskolaigazgató és professzor volt, édesanyja Brenner Eulália, kinek révén Kosztolányi Dezső unokatestvére volt Csáth Géza írónak. Bár Szabadkán kezdte a középiskolát, ...
  2012. március 1.
 • Csinszka és Mis királyfi
  Babits írta Csinszkáról: "Félénken és szívdobogva jött, mint egy kisdiák; egy nagy mappa volt a hóna alatt - mert azzal az ürüggyel jött, hogy a rajzait akarja megmutatni."Babits írta Csinszkáról: "Félénken és szívdobogva jött, mint egy kisdiák; egy nagy ...
  2007. november 12.
 • Digitális segédeszközök
  Nyugat 1908-1941 (CD-ROM) Ajánlónk a magyar sajtótörténet egyik legizgalmasabb fejezetével, a Nyugattal foglakozik- egy igen hasznos CD-ROM bemutatásával. Ady Endre összes művei (CD-ROM) A magyar irodalom egyik legnagyobb egyéniségének ...
  2004. április 17.