Anglia
(26)

 • Egy királyi fattyú diadala
  "Ego Wilhelmus Cognomine Bastardus - Én, Vilmos, a fattyúnak nevezett" (1027-1087) Korabeli harcosok - utódai Normandia másodszülött hercege, Róbert beleszeretett egy cserzővarga Herleva nevű leányába, aki 1027-ben egy Vilmos nevű fiút szült neki. E ...
  2007. november 4.
 • Eleonóra vs Anglia
  Házasság II. Henrikkel Nem sokkal VII. Lajossal bekövetkezett szakítása után már sorban álltak a kérők, akik közül Eleonóra nagy körültekintéssel választotta ki Henriket, Anjou Geoffroi (Plantagenet) gróf idősebb fiát. A leendő férj származásából adódóan ...
  2014. július 25.
 • Írország története dióhéjban
  Írország történelme egészen az időszámítás előtti 6. évezredig nyúlik vissza, ekkor érkeztek az első lakók az Ír-szigetre. Rengeteg dolment és megalitot építettek, melyek a mai napig léteznek. Eleinte földművelésből éltek, majd az ókorban becsatlakoztak a ...
  2012. június 1.
 • Kiválóság és méltányosság
  A történet, melyet el szeretnék önöknek mesélni, közvetlenül a második világháború végén, 1944-ben kezdődött Angliában, egy oktatási reformtörvény közzétételével. Ez a reformtörvény indította el az oktatás strukturális változásának több mint ötvenéves ...
  2005. január 9.
 • Churchill kedvtelése
  Sir Winston Leonard Spencer Churchill is azok közé tartozik, akiknek nevét ismeri az egész világ. Persze nemcsak nevével, de elvitathatatlan történelmi jelentőségével is tisztában vannak. Churchill angol politikus volt, 34 évesen tűnt fel a politikai ...
  2002. május 6.
 • Projektportfólió: „The Queen reigns but does not rule.”
  Kürthy Klaudia Kitti, a Debreceni Egyetem angol szakos, elsőéves tanári mesterképzésben résztvevő hallgatója a Mi maradjon a múltból? alapkérdésre építette projekttervét, amihez számos mellékletet, köztük értékelőeszközöket, segédanyagokat, tanulói ...
  2014. március 19.
 • Kola, skola, iskola
  Még mielőtt rátérnénk a lényegre, vagyis, hogy milyen lehetőségeket kínál egy középiskolát elvégzett diák számára Anglia, érdemes jobban szemügyre venni, milyen keretek között, s hogyan épül fel az angol oktatás a szigetországban. Kezdjük talán azzal, ...
  2007. december 12.
 • Okok, előzmények
  I. Károly Angliában nem volt olyan rendszer, amelyet abszolutizmusnak nevezhetünk. A hagyományos felfogás szerint a király a parlamenttel kormányzott, s mivel igen kevés jövedelme volt, csak nagyon kis létszámú hadsereget, hivatalnok-apparátust ...
  2003. március 2.
 • Az aranyifjú II. Károly
  A királyi gyermekek sorsa I. Károly király (1625-1649), az apa I. Károlynak és Henrietta Máriának kilenc gyermeke is született, közülük azonban mindössze csak hatan élték meg a felnőttkort. A legidősebb gyermek Károly volt, aki II. Károly néven lett ...
  2013. május 9.
 • Angliai tapasztalatok
  A "Fókuszban a brit közoktatási rendszer – módszertani megújulás egy angol általános iskola oktatási stratégiáinak megismerésével" c. pályázat céljai az alábbiak voltak: új, innovatív oktatási módszerek és eszközök megismerése, ezen módszerek későbbi ...
  2016. június 24.