Kategóriák

Boldogasszony
(7)

 • Július
  Aratási szokások és hiedelmek Július az aratás hónapja. Vallásos szertartásokkal is összekapcsolódó hiedelmekkel és szokásokkal igyekeztek biztosítani a kenyérgabona betakarításának sikerességét. Az aratást kalapemeléssel, imádsággal, fohászkodással ...
  2003. május 8.
 • Ritkaságok a szeged-alsóvárosi gyűjteményben II.
  A kiállítás képei között különlegességnek számít az alsóvárosi ferencesek és híveik makkosmáriai búcsújárásának emléke. Ez egy zárható, üvegezett mély keretben lévő olajfestmény, melynek egykori koronája s egy leesett votív jegy most is látható benne. Itt ...
  2015. február 24.
 • Március
  Gergely - március 12. A naphoz kapcsolódó legismertebb népszokás a gergelyjárás. Az egyház I. Gergely pápát, az iskolák alapítóját ünnepli. Az adománykérő, toborzó szokás az ország néhány területén leegyszerűsödött, máshol, hosszabb, többszereplős, ...
  2003. május 8.
 • Február
  Gyertyaszentelő Boldogasszony napja - február 2. Keresztény ünnep, Szűz Mária megtisztulásának emlékére. Sok helyen tartottak ünnepi körmenetet. S szentelt gyertya, minden házban fontos volt. Keresztelésig égett az újszülött mellett a rossz szellemek ...
  2003. május 8.
 • A premontrei rend
  A Premontrei Rend A rendalapító, Magdeburgi Norbert, egy várúr fiaként született 1080 körül, tehát kora előkelőihez tartozott származása okán. Mivel tehetsége korán egyértelművé vált, IV. Henrik császár udvarában élt az uralkodó egyik kancellárjaként. Az ...
  2013. október 10.
 • Január
  Január 1. - Újév A januári évkezdet a Gergely naptár bevezetésével vált általánossá hazánkban. A naphoz fűződő népszokások a gazdálkodás, a háztartás a család és egyén szerencséjét hivatottak elősegíteni, jóslásokkal varázslással, mágikus szertartásokkal ...
  2003. május 8.
 • Ritkaságok a szeged-alsóvárosi gyűjteményben I.
  Bálint Sándor jeles népéletkutató már ötven-hatvan évvel ezelőtt rámutatott Szeged-Alsóváros intenzív Szentháromság-kultuszára, melynek látványos emléke volt a kegytemplom közelében állott Szentháromság-kápolna, amelynek létéről ma már alig tudnak. ...
  2015. február 23.