Etelka
(4)

 • A szerelmeskedő Árpád
  A magyar regény fejlődése egészen más képet mutat, mint más, idegen országoké: a kísérletezés, próbálkozás kora nálunk alig tartott tovább egy emberöltőnél, míg a nyugati irodalmakban a regény születését többszázados "vajúdások" vezették be, s további ...
  2007. október 23.
 • Magyar elsők - Dugonics András
  Első fennmaradt magyar nyelvű versünk szerzője a múlt homályába vész: nem tudjuk, ki írta az Ómagyar Mária-siralmat. Első regényünk írójának neve azonban ismert: Dugonics Andrásnak hívták, piarista szerzetes volt és egyetemi tanár a XVIII. században. ...
  2007. november 26.
 • Jókai "vad" házassága
  A harmadik korban bizony illett is volna Jókaihoz, de felekezeti hovatartozása tekintetében már nem. Legalábbis özv. Jókayné szerint nem. Mégis, a későbbiek tudatában bátran állíthatjuk, írónk édesanyja végül boldogan kiegyezett volna akár az utóbbi " ...
  2007. november 11.
 • Szabó Pál író
  Három lánytestvére volt, szülei "amolyan faluszéli, házas, kevéske földdel bíró szegény emberek voltak". Hat elemit végzett, mindvégig osztály elsőként, de már gyermekkorában szünidőben "libász" volt a legelőn, majd napszámosként dolgozott az uraságnál. ...
  2003. április 14.