Európai Bizottság
(28)

 • Az Európai Bizottság
  Az Európai Bizottság az Unió döntés-előkészítő és javaslattevő szerve, amely adott esetben ellenőrző, képviseleti és nem ritkán döntéshozói, valamint végrehajtói feladatokat is ellát. A Bizottság egy olyan intézmény, amely a tagállamok kormányaitól ...
  2003. március 10.
 • Intézmények
  Európai Konvent A Konvent egy Európai Alkotmány létrehozásán munkálkodik, előkészíti az Európai Unió jövőjét meghatározó intézményi reformokról meghozandó döntéseket. A testületben Magyarország lényegében teljes jogú tagként vesz részt. Az Európai ...
  2004. február 19.
 • Pellengéren Magyarország
  A probléma gyökere 2006-ig nyúlik vissza, amikor az Európai Bizottság több ország esetében is úgy ítélte meg, hogy azok a nemzeti fenntartás elvét alkalmazzák a közjegyző szakma gyakorlásának kérdésében. Az ügy középpontjában a közjegyzői státusz ...
  2007. december 7.
 • Digitális Európa
  eEurope+: Internet Akcióprogram a csatlakozó országok számára A 2001 június 16-án, Göteborgban elindított "eEurope +" akcióprogram keretében az Európai Bizottság üdvözölte azt az elhatározást, melyet a csatlakozó országok vezetői a tudásalapú gazdaság ...
  2003. április 14.
 • Biztonságosabb autókat
  Az Európai Bizottság már elkezdte kidolgozni azokat az uniós szabványokat, amelyekben kötelezik az autógyárakat, hogy magasabb motorháztetőt és vastagabb, élmentesebb lökhárítót tervezzenek gyártmányaikra. Az olyan drágább márkák esetében, mint a BMW, a ...
  2004. augusztus 7.
 • A Kulturális Örökség Európai Éve
  Kulturális örökség többféle formában létezhet: Megfogható javak: épületek, emlékművek, ruhák, műalkotások, könyvek, gépek, történelmi városok, régészeti lelőhelyek stb. Nem megfogható javak: munkamódszerek, ábrázolásmódok, kifejezések, tudás, készségek, ...
  2018. január 17.
 • Kártyával vagy kártya nélkül
  Az Európai Unió összeurópai problémája napjaikban az öregedő társadalom és a munkaerő kérdése. A kettővel szorosan együtt jelentkező harmadik tényező a határok megnyitását eredményező munkaerő-piaci vándorlás. Vagyis míg az Unió tagállamain belüli más ...
  2007. december 10.
 • Nyelvtanulás és nyelvi diverzitás
  Az akcióterv három területet ölel föl: ki kell terjeszteni az élet hosszig tartó nyelvtanulás előnyeit minden állampolgár számára; olyan tanulási környezetet kell kialakítani, amely kedvez a nyelvtanulásnak; a nyelvtanulásban helyet kell biztosítani a ...
  2004. július 13.
 • Akik szóba jöhetnek, s akik nem
  Már korábban a franciák és hollandok által népszavazáson elutasított alkotmánytervezetben megfogalmazásra került egy új poszt bevezetésének lehetősége az Európai Unió életében. Ez az úgynevezett EU-elnöki poszt, az alkotmány végleges szövege szerint a ...
  2007. december 5.
 • Éves eTwinning Konferencia és Tábor Budapesten
  A European Schoolnet - a brüsszeli Központi Szolgáltatópont - minden évben megrendezi az Éves eTwinning Konferenciát, mely egyben az éves, projektek közötti verseny díjkiosztó gáláját is magában foglalja. Ez a nagyszabású rendezvény idén még a tanulók ...
  2011. március 17.