Farkas Judit
(10)

 • A börtönláz, a kiütéses tífusz
  Terjedése A betegség rossz hygiénés körülmények között élő, túlzsúfolt közösségekben fordul elő járványos formában. A kiütéses tífusz (typhus exanthematicus) kórokozója tehát a Rickettsia prowazeki baktérium. A tetű vérszívó, így táplálkozása során ...
  2014. április 9.
 • A gótikus stílus Magyarországon (XIII-XVI. század)
  Általános jellemzők A tatárjárás után IV. Béla király a nyugati határszéli és felvidéki megerősített, fallal körülvett városokba német bevándorlókat telepített, ami döntő lépésnek bizonyult a magyarországi gótika története szempontjából. A hospesek által ...
  2014. július 7.
 • Magyar szépmesterek egy pénztelen országban
  Történelmi-társadalmi háttér A klasszicizmus Magyarországon az 1790-es évektől a szabadságharc bukásáig hat leginkább. A klasszicizmus társadalmi hátterében a feudális és polgári erők közti egyre élesedő, és a XVIII. századi forradalomban kicsúcsosodó ...
  2014. december 5.
 • Az ábrázolás válsága (?)
  Történelmi háttér A századforduló dekadenciát sem nélkülöző hangulata, a „vihar előtti” csend feszült állapota 1914-ig, az I. világháború kitöréséig tartott. A háborút az antant nyerte meg, ami az 1919-es versailles-i békének „köszönhetően” teljesen új ...
  2014. július 30.
 • Érettségi tételek - A sztálini diktatúra legfőbb jellemzői
  Bevezető gondolatok 1922-ben létrejött a Szovjetunió, a kommunista pártállam. A legfőbb végrehajtó hatalom a Népbiztosok Tanácsa volt, az országgyűlés helyett pedig szovjetkongresszus hozott törvényeket. Népbíróságokat állítottak fel. A kommunista párt ...
  2014. május 15.
 • A szipoj lázadás
  Előzmények A XIX. század közepére azonban megint felgyűlt a feszültség. A bennszülött lakosság megalázónak tartotta a britek által meghozott és tervezett törvényeket, az özvegyek máglyán való elégetését vagy különösen azt az örökösödési törvényt, aminek ...
  2014. július 22.
 • Vaslady a középkorban
  Házasságkötés VII. Lajossal Apja, X. Vilmos, Aquitánia hercege, valamint Poitiers és Saintogne grófja Nyugat-Európa egyik leghatalmasabb és leggazdagabb nagyura volt. Úgy gondolta, hogy leánya és tartományai akkor lesznek leginkább biztonságban, ha ...
  2014. július 21.
 • A klasszicizmus
  David: Madame Récamier Tér és idő Bár a klasszicizmus kezdetei a XVII. századi Franciaországba vezetnek vissza, virágkora a XVIII. század végétől a XIX. század közepéig tart. Európában széleskörű a hatása, de legtisztább formában szülőhazájában, ...
  2014. március 10.
 • A honfoglaló magyarság
  Bevezető gondolatok A magyarokra félnomád életmód jellemző a honfoglalást megelőző időszakban: sátrakban/jurtákban éltek miközben együtt vonultak az állatokkal, télen a folyók mellé húzódnak, művelték a földeket is. Életmódjukban már a levédiai ...
  2014. március 13.
 • A fekete himlő története
  A fertőzés története A fekete himlő becslések szerint kb. tízezer éve jelenhetett meg, s azóta tizedeli az emberiséget. Kórtünetei egyértelműen azonosíthatók, ezért már korán lejegyezték azt a fertőzés által érintett területekről származó indiai, kínai és ...
  2014. március 12.