GEOMETRIAI FELADATOK
(17)

 • Csoport típus: Publikus
 • Geometriai feladatok 3.
  Javasolt évfolyamok: 8-9. évfolyam A feladat megoldása Toljuk el az ABCD négyszög CD oldalát a DA vektorral! Ha a C csúcs eltolt képét C' jelöli, akkor az AC'CD négyszög paralelogramma voltából adódik, hogy AC'=DC teljesül (ld. ábra). Ebből ...
  2004. május 14.
 • Ismét az EUKLIDES
  Az Euklides egy geometriai szerkesztő-rajzoló program, amely sokszor megkönnyítheti a tanárok és a diákok munkáját. A SULINET oldalain eddig is többször találkozhatunk vele, a teljesség igénye nélkül néhány írás: Mértani helyes feladatok Tengelyes ...
  2004. március 15.
 • Dinamikus módszerek
  A feladatokat igyekeztünk úgy összeválogatni, hogy megoldásukkal rámutathassunk arra, miként használhatjuk az Euklides-t a szerkesztési feladatok elemzéséhez, hogyan kaphat fontos szerepet az interaktív diszkusszió, hogyan juthatunk el a speciális ...
  2004. május 27.
 • Geometriai feladatok 4.
  Javasolt évfolyamok: 8-9. évfolyam. A feladat megoldása Toljuk el az APB háromszöget az ABCD paralelogramma AD oldalvektora mentén. Ekkor az A csúcs a D csúcsba, a B csúcs a C csúcsba, míg a P pont a P' pontba kerül át. Mivel az APP'D, valamint a ...
  2004. május 14.
 • 4. feladat
  A feladat megoldása A speciális tulajdonságú beírt négyszögek vizsgálatát elvégezhetjük például azáltal, hogy egy beírt négyszöget megszerkesztünk (négy bázispont vetítésével egy-egy oldalra), majd a bázispontok mozgatása mellett vizsgáljuk az ábrát. Ezt ...
  2004. március 21.
 • 4. feladat
  Javasolt évfolyamok: 8-9. évfolyam A feladat megoldása Ha a feladat feltételeinek megfelelő e egyenest önmagával párhuzamosan eltoljuk úgy, hogy az eltolt e' kép átmenjen az A ponton, akkor a B pontnak az e' egyenestől mért távolsága éppen az adott ...
  2004. május 14.
 • Geometriai feladatok 2.
  Javasolt évfolyamok: 8-9. évfolyam A feladat megoldása Ha a k1 és k2 körök egyik metszéspontja A, továbbá az A ponton áthaladó e egyenes olyan szakaszt metsz ki a körökből, amelynek hossza megegyezik az adott szakasz d hosszával, akkor az E1A, ...
  2004. május 14.
 • Terület-átdarabolások
  Alapfeladat : Egy trapézt a két átlója négy háromszögre bontja le. Igazoljuk, hogy a trapéz szárain fekvő háromszögek területe egyenlő! Két háromszög területe egyenlő Az ABD és az ABC háromszögek területe egyenlő, mivel az AB oldaluk közös, és e közös ...
  2004. február 5.
 • Egy szabályos háromszög fele
  Az alapötlet nagyon egyszerű: előismeretként a háromszög belső szögeire vonatkozó összefüggést és a tengelyes tükrözést igényli. Ezek tanítása után, akár 6. osztálytól egészen a nevezetes szögek szögfüggvényeire vonatkozó összefüggések bizonyításáig ...
  2004. október 3.
 • Jó szó, segítő szándék
  Kérem, hogy aki az alábbi cikket olvassa, fussa át az első részt! Ott egyrészt összefoglaltam az összehasonlító geometria módszerének lényegét és célkitűzéseit, másrészt leírtam néhány támpontot a példákhoz. Ezek a támpontok a sík és a gömb geometriája ...
  2003. február 17.