Hartvik
(2)

  • Hartvik legendaszerkesztménye
    Szent Jobb Ismétlő kérdés: Mit tudsz a Szt. István-legendák keletkezésének időrendjéről? Szent István király középkorban hivatalosnak tekintett legendájának szerzője kapcsán több nézet is felmerült a történeti kutatásokban. A legenda szerzője ...
    2004. április 17.
  • Szent István király legendái
    Szent István 1083-ban történt szentté avatásához kapcsolódóan - azt megelőzően, illetve azt követően - három legenda is született. Ismétlő feladat: Elevenítsd fel a legenda műfajáról szerzett ismereteidet! Ezek sorrendiségéről, egymásra hatásáról, ...
    2004. május 17.