IPR
(9)

 • IPR szaktanácsadók
  A tanácsadó feladatai: segíti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nyilvántartásának vezetését, dokumentálását segíti az egyéni fejlesztési napló vezetését, a dokumentálását, javaslatokat tesz a szükséges változtatásokra segíti az IPR menedzsment és ...
  2010. május 13.
 • IPR szolgáltatást koordináló cégek
  Feladatuk: biztosítani a területükhöz, régiójukhoz tartozó összes intézmény szaktanácsadói ellátottságát gondoskodni a szaktanácsadói munka folyamatos szupervíziójáról és dokumentálásáról együttműködni az Országos Oktatási Integrációs Hálózat régiós ...
  2010. május 13.
 • Útmutató az Iskolai IPR-hez
  Az iskolai integrációs program jellemzői Az iskolai IPR nem ad meg részletes tanítási tartalmakat (pl. tantervet, tankönyvet), nem nevez meg konkrétan alkalmazandó programokat, viszont kinyilvánítja az egyéni különbségekre alapozott nevelés ...
  2010. május 14.
 • Útmutató az Óvodai IPR-hez
  Az óvodai integrációs program Az óvoda nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek esélyei egyenlőek legyenek a kortársaikéval. Az iskoláskor kezdetéig a gyerekek fejlődésének üteme messze meghaladja a későbbi életszakaszok ...
  2010. május 14.
 • IPR-t támogató Régiós Irodák
  A Régiós Irodák feladatai: az Integrációs Pedagógiai Rendszer bevezetésének ösztönzése, szakmai támogatása az adott térségben, általános szakmai tájékoztatás: konferenciák, információs napok szervezése, sajtótájékoztató, hírlevél küldése,  fontos ...
  2010. május 13.
 • IPR támogatás
  Az IPR-t támogató módszertani mentor I. képzést sikeresen elvégző személyek az alábbi módszertani területek intézményi mentorálására szereznek speciális képzettséget: - kooperatív tanulás - tanórai differenciálás - árnyalt értékelés - óvoda- iskola ...
  2009. augusztus 3.
 • Önértékelés
  A 2009/2010-es tanévre állami támogatást kaptak azok a közoktatási intézmények, amelyek integrációs tevékenységet folytatnak. A támogatást esélyegyenlőséget szolgáló intézkedésekre, valamint pedagógus bér-kiegészítésekre lehet fordítani. Az támogatást ...
  2010. május 10.
 • IPR- t segítő szupervízorok
  A szupervízorok feladatai: folyamatosan nyomon kíséri, ellenőrzi a területileg illetékes IPR-szolgáltató minőségbiztosítási programjában vállalt feladatok teljesülését, illetve annak szakmai színvonalát  havonta egy alkalommal értékelő esetmegbeszélést ...
  2010. május 13.
 • Rendelet a pedagógusok támogatásáról
  A rendelet a 2010-ben megállapítható kiegészítő támogatások rendjét határozza meg. A 2009/2010-es nevelési évre azok a közoktatási intézmény-fenntartók vehetik igénybe a kiegészítő támogatást akik: 2009-ben képesség-kibontakoztató, integrációs ...
  2010. május 10.