Impresszionizmus
(12)

 • A harsogó napfény mint a természet isteni derűje
  Tér és idő 1872-től a XX. század elejéig hatott. Legnagyobb alkotói és alkotásai Franciaországban születtek, de más európai országokban is megjelent. A hosszú XIX. század utolsó harmadában bontakozott ki az ipari forradalom második szakasza, s ehhez olyan ...
  2014. június 19.
 • Tér és idő II.
  A múlt század elején a klasszicista, majd a század közepétől az akadémikus festészet képviselőinek nagy többsége idealizálva mutatta be a társadalmi jelenségeket. Ezekkel szemben léptek fel azok a művészek, akik a társadalom ellentmondásait a valósághoz ...
  2006. június 26.
 • Monet
  Az impresszionizmus a pillanatnyi benyomás gyors és eleven megragadása, a látvány természethű felületi visszaadása. A természetes fény változásainak illanó képe addig sosem látott színgazdagsággal és könnyedséggel jelenik meg a vásznon vagy papíron. A ...
  2006. november 24.
 • A macskás Vénusz
  Vissza a hétköznapokhoz! Az új irányzat „vezére” Edouard Manet lett, akinek 1863-as Reggeli a szabadban című képe megmutatta, hogy a festészetet miként lehet a valóság megfigyelése révén megújítani. Az impresszionizmus első nagy fölfedezése az egyszerűség ...
  2014. június 23.
 • Egy fikció nyomában
  Degas képei kb. 1895-1910 között A szembeteg festőművészek kálváriája Marmor választása azért esett éppen Degas-ra és Monet-ra, mert az ő szembetegségükről pontos és részletes orvosi dokumentáció maradt fenn. Mindkét művészre igaz, hogy amilyen ütemben ...
  2013. május 15.
 • Szimbólumtár - Az ősz
  Ősz - a szeptemberi bágyadt búcsúzónál utolszor kitárul az ég, s káprázóan kék tükrén lázvörös levelek úsznak. A liget tarlott bokrai közt izzik a piros ruhás galagonya. A lángsugarú nyár még egy utolsó mosolyt küld felénk, s elalvó Föld-gyermekét Napunk ...
  2003. szeptember 25.
 • Az ábrázolás válsága (?)
  Történelmi háttér A századforduló dekadenciát sem nélkülöző hangulata, a „vihar előtti” csend feszült állapota 1914-ig, az I. világháború kitöréséig tartott. A háborút az antant nyerte meg, ami az 1919-es versailles-i békének „köszönhetően” teljesen új ...
  2014. július 30.
 • Mindent a szemnek
  A női mellhez mindig szimbolikus tartalmak kapcsolódnak. Az ősi kultúrákban az anyaság, a táplálás szimbóluma volt. Ennek megfelelően az ábrázolásokon dús keblek jelennek meg, mint a bőség, a jólét kifejezői. A Willendorfi Vénusz, Kr.e 30 000-ből ...
  2003. december 2.
 • A roueni katedrális
  2007. január 16.
 • Mind map 1.
  Milyen volt? ... Juhász Gyula és Sárvári Anna kapcsolata? A helyszín: Nagyvárad, női szerepelő: ünnepelt szőke szépség, magánéletben is "démon" szerepben; férfi szereplő(k): a város jeles emberei, katonatisztek (Ki tudja már a nevük?!), statiszta: Juhász ...
  2004. május 19.