Jókai Mór
(11)

  • Érettségi tételek - A mitikus szemléletmód jellegzetességei Jókai Mór Az arany ember című regényében
    Bevezető gondolatok Jókai Mór (1825-1904) a legolvasottabb szerzőnk, „a nagy magyar mesemondó”. A 19. század második felét figyelemre méltó teljességgel élte meg: volt Petőfi kollégiumtársa, barátja, volt képviselő, irodalomszervező. Elképesztő mértékű ...
    2014. május 6.
  • Jókai "vad" házassága
    A harmadik korban bizony illett is volna Jókaihoz, de felekezeti hovatartozása tekintetében már nem. Legalábbis özv. Jókayné szerint nem. Mégis, a későbbiek tudatában bátran állíthatjuk, írónk édesanyja végül boldogan kiegyezett volna akár az utóbbi " ...
    2007. november 11.
  • Olvasónapló - a lényeg röviden
    Sok évtizedig bevett gyakorlat volt, hogy ehhez hasonló olvasónaplókat kellett készíteni, de a pedagógia fejlődésével ezek a feladatok már idejétmúltnak és módszertanilag nem megfelelőnek minősülnek. A tanárok manapság sokkal modernebb eszközökkel ...
    2002. május 30.
  • Jókai Mór: A kőszívű ember fiai
    Szereplők Baradlay Kázmér, a kőszívű ember; Özvegy Baradlayné, a kőszívű neje, özvegye; Baradlay Ödön, az elsőszülött; Baradlay Richárd, a második fiú; Baradlay Jenő, a legifjabb fiú; Ridegváry Bence nagyúr; Tallérossy Zebulon úr; Lángh Bertalan, ...
    2002. május 11.
  • Digitális segédeszközök
    Nyugat 1908-1941 (CD-ROM) Ajánlónk a magyar sajtótörténet egyik legizgalmasabb fejezetével, a Nyugattal foglakozik- egy igen hasznos CD-ROM bemutatásával. Ady Endre összes művei (CD-ROM) A magyar irodalom egyik legnagyobb egyéniségének ...
    2004. április 17.
  • A Feszty-körkép
    A Feszty körkép, teljes címén A magyarok bejövetele Feszty Árpád festőművész panorámaképe és a honfoglalást mutatja be. A Nemzeti Történelmi Emlékparkban kiállított monumentális festmény 360 fokos, így körbesétálható. Az inspiráció ...
    2012. április 11.
  • 1848 forrongó tavasza
    Bár Magyarország viszonylagos önállóságot élvezett a Habsurg Birodalom részeként, a jogi függetlenséget csak egy 1848-as rendelettel sikerült elérnie. Ebben az időszakban kezdték meg működésüket hazánk nagyjai: Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, ...
    2012. március 11.
  • Jókai Mór: Fekete gyémántok
    Szereplők Berend Iván: a Bonda-völgyi kőszénbánya tulajdonosa, természettudós; Evila (később Eveline): kezdetben kőszénhordó munkáslány Berend Iván bányájában; Jánoska: Evila nyomorék öccse; Szaffrán Peti: kezdetben Evila vőlegénye; Kaulman Félix: ...
    2002. május 11.
  • Múzsák IV.
    A harmadik korban bizony illett is volna Jókaihoz, de felekezeti hovatartozása tekintetében már nem. Legalábbi özv. Jókayné szerint nem. Mégis, a későbbiek tudatában bátran állíthatjuk, írónk édesanyja végül boldogan kiegyezett volna akár az utóbbi " ...
    2003. január 9.
  • Regényfelütések
    A regényírás története során sok elméleti munka született a jó regény ismérveiről; bízvást állítható azonban, hogy a regényíráshoz nem lehet tökéletes receptet alkotni: minden jó regény egyedi, és minden alkotói módszer jellegzetes. Annyit azonban talán ...
    2014. február 11.