Jeremy Bentham
(3)

 • Az utilitarizmus
  Az egyén avagy a közösség boldogsága a cél? Már az ókorban is létezett olyan irányzat, amely azt vallotta, hogy az emberi lét célja a boldogság, vagyis egy cselekvés csak annyiban erényes, amennyiben boldogságot okoz – ők voltak a hedonisták. Az ...
  2013. szeptember 23.
 • Állati jövő
  Bentham nyomában Az utilitarizmus alapítója, J. Bentham vetette fel először azt a gondolatot, hogy az emberek és az állatok közötti éles különbségtétel nem tekinthető korrektnek és megalapozottnak. „Nem az a kérdés, hogy [az állatok] tudnak-e gondolkodni ...
  2014. augusztus 29.
 • A jó halál - emberi méltósággal?
  A derengő halál A merkantilisták gazdasági megfontolásból szorgalmazták az élet meghosszabbítását, majd Bentham, az utilitarizmus képviselőjeként az emberi hasznosság jegyében érvelt, és az élet fokmérőjének a boldogságot tartotta. A romantika is hatással ...
  2014. január 28.