Kárpát-medence
(13)

 • Kárpátok
  A Kárpátok kialakulása, szerkezeti felépítése szoros összefüggésben áll a hegység közbezárt medencéjével, a Kárpát-medencével, amely Európa legjobban lehatárolható és leginkább egységes nagytája. Az 1200 km hosszúságú félköríves koszorú és a közbezárt, ...
  2006. június 2.
 • A Kárpát-medence a korai térképeken
  Az i. sz. 140-150 körül írt csillagászati, földrajzi munkái teljes terjedelmükben fönnmaradtak. Az ókori szerző geográfián a lakott világ arculatának megrajzolását értette. A könyv részletes térképeit föltehetőleg később rajzolták meg Ptolemaiosz ...
  2013. november 10.
 • Vízszabályozási munkák a XIX. századi Magyarországon
  A vízi munkák feltételei A vizekkel való együttélés az itt élő emberek, népek számára nélkülözhetetlenné tették az alapvető vízépítési ismereteket. Legrégibb adataink a római korból származó vízi munkákról vannak. Azt már az Ókori Kelet világából tudjuk, ...
  2014. május 28.
 • Digitális képgyűjtemény
  A gyűjtemény célja, hogy a digitális képekről felismerhető és/vagy meghatározható élőlény csoportok gyűjteményének készítése. amely ismeretterjesztő és kutatási célokat szolgál. Amely nem kereskedelmi célú, mindenki számára hozzáférhető (a szerzői jogok ...
  2007. december 1.
 • Politikai változások az I. világháború után
  Közép- és Délkelet-Európa területi átrendezése A 19. század elején, a modern nacionalizmus megjelenésekor Közép-és Délkelet-Európa 24 nagy népcsoportja három soknemzetiségű birodalom és a Porosz Királyság alattvalója volt. Az Oszmán Birodalom területén, ...
  2014. október 2.
 • A Kárpát-medence nemzetiségei – Államalapítástól a török kiűzéséig (895-1699)
  A magyarok bejövetelekor, főként a peremvidékeken és a Dunántúlon, szláv ajkú népesség volt található. Ezek még akkor önálló államisággal nem rendelkeztek. A törzsi katonai demokrácia szintjén, kezdetleges államszervezeti képződményekkel bírtak. Ezek ...
  2013. november 9.
 • II. Rákóczi Ferenc alakja a délvidéki néphagyományban
  Kálmány Lajos (1852-1919) dél-alföldi - elsősorban a szegedi nagytájra és a Temesközre kiterjedő - gyűjtéséből ránk maradt egy hagyomány, amely szerint Rákóczi kardját 1848-ban egy honvéd, a délvidéki harcok során megtalálta Becse környékén. A fejedelem ...
  2014. augusztus 29.
 • Politikai változások az I. világháború IV.
  Kisebbségi lét a valóságban Az 1919-1924 közötti határrendeződések óriási tömegeket helyeztek idegen uralom alá. Jogaikat látszólag biztosították a szerződések kisebbségvédelmi passzusai, de a gyakorlatban ez nem érvényesült. A legdemokratikusabb ...
  2014. december 5.
 • Fejezetek a magyarországi bolgárság történetéből I.
  Ezen két betelepedési mozgalom hátterében elsősorban a török uralom alól való kikerülés vágya állott. A bolgárok magyarországi megtelepedésének harmadik hulláma már a modernitáshoz kötődik: bolgárkertészek kisebb-nagyobb csoportjai a 19. század harmadik ...
  2014. július 6.
 • Politikai változások az I. világháború után III.
  Politikai következmények Az 1919-i területrendezés nem oldotta meg a nemzetiségi problémát, inkább elmérgesítette azt. Európa 40 millió kisebbségi sorsban élő lakójának nagy része Közép-Európa területén élt. A térség 12 állama közül kettő, a ...
  2014. október 16.