Kazinczy Ferenc
(7)

 • Kazinczy Ferenc I.
  A nemesi értelmiségi pálya vonalai Kazinczy Ferenc, magyar nyelvújítás emblématikus alakja kétszázötven évvel ezelőtt Érsemlyénben született 1759. október 17-én, elsőszülöttként. Apja Kazinczy József, anyja Bossányi Zsuzsanna; a Kazinczyak ősei a ...
  2017. január 6.
 • Kazinczy-féle nyelvújítás
  Bevezető gondolatok A huszonegyedik század távlatából talán furcsának tűnhet a nyelvújítás nagyszabású vállalkozása. A nyelv jelenlegi állapotában számtalan kommunikációs helyzetet kielégít: használjuk a tudományok, az oktatás, a közéleti megnyilatkozások ...
  2014. március 28.
 • Kazinczy Ferenc III.
  Bessenyei kiábrándultan elvonult Biharba, Batsányi külföldön élt (először menekülve, aztán internáltan), és kiesett a hazai fejlődésből. (Ebben nem kis szerepe volt Kazinczynak, aki a kevés fogságot szenvedett, majd szabadlábon maradt, később emigrált ...
  2017. január 10.
 • Kazinczy Ferenc II.
  Bebörtönzésekor ingatlanainak értéke mintegy húszezer forint volt, ez a rabsága idején részére tett költségek miatt teljesen elenyészett. Anyja nem adott neki mást, csak az általa Széphalomnak nevezett bányácskai dombot és egy csekély szőlőt. Maris nevű ...
  2017. január 9.
 • Levélíró pályázat
  A pályázat elsődleges célja Kazinczy életének és munkásságának megismertetése a fiatalokkal, valamint a kézzel írás népszerűsítése. Kazinczy Ferenc levelezése kor- és irodalomtörténeti dokumentum. Jelenleg 6000 olyan levél ismeretes, amelyet a mester írt ...
  2013. szeptember 16.
 • Régi-új Nemzeti
  Mégis: a főváros magyar színháza mindig is több volt mint egyszerű teátrum. A gyökereit kereső, nyelvét féltve őrző ország a 18-19. században a kultúra egyik letéteményesét láthatta benne. Már Kazinczy Ferenc is tett bizonyos lépéseket egy magyar ...
  2002. március 14.
 • Tanév végi jutalomkönyv beszerzési pályázat
  A pályázat célja A magyarországi oktatási intézményekben tanuló és kimagasló eredményt elért tanulók tanév végi könyvjutalmazása magas színvonalú, az alap- és középfokú oktatásban és az önképzésben is jól használható könyvekkel, szótárakkal. A TINTA ...
  2015. június 3.