Klaudiosz Ptolemaiosz
(1)

  • A Kárpát-medence a korai térképeken
    Az i. sz. 140-150 körül írt csillagászati, földrajzi munkái teljes terjedelmükben fönnmaradtak. Az ókori szerző geográfián a lakott világ arculatának megrajzolását értette. A könyv részletes térképeit föltehetőleg később rajzolták meg Ptolemaiosz ...
    2013. november 10.