Kossuth Lajos
(7)

 • Pillanatképek
  A reformkor időszakában 1831-ben a koleralázadás idején Kossuthot szűkebb hazájában, Zemplén megyében találjuk. A helyszínt és a helyiek életét nagyon jól ismerte, mivel az 1828-29-es adóösszeírások során jól áttekinthette a jobbágyok helyzetét. Ezért, ...
  2002. szeptember 18.
 • Híres ember hobbija - Kossuth Lajos
  Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a növénytan könyve... Szabadulása után a Pesti Hírlapot szerkesztette. Az ott megjelent cikkeivel nem a hatalom, hanem Széchenyi rosszallását váltotta ki. (Erről bővebben a Hídember című filmben szólnak.) Az ...
  2002. március 5.
 • Forradalomra készülve
  Az országgyűlés épülete Pozsonyban Népek tavasza 1848 tavaszán Európa országainak többségében súlyos válsághelyzet alakult ki, melynek következtében a kontinensen forradalmi hullám söpört végig, melyet a történetírás a „népek tavasza” elnevezéssel illet. ...
  2013. március 4.
 • Kossuth programja
  Bevezető gondolatok Zemplén megyei Monokon született, birtoktalan (evangélikus) nemesi családban, jogi végzettséget szerzett. Az 1832-36. évi országgyűlésen a távollévő Zemplén megyei főrendi képviselőt helyettesítette. Itt ismerkedett meg a formálódó ...
  2014. május 7.
 • Kik hozták az áprilisi törvényeket?
  Forradalom után kormányalakítás 1848. március 15-én sikeresen, vér nélkül győzött a pesti forradalom. A márciusi ifjak a reggel még csak követelésnek számító 12 pontot sikeresen elfogadtatták a hatalmat képviselő Helytartótanáccsal. A márciusi pesti ...
  2013. április 11.
 • Angliai tapasztalatok
  A "Fókuszban a brit közoktatási rendszer – módszertani megújulás egy angol általános iskola oktatási stratégiáinak megismerésével" c. pályázat céljai az alábbiak voltak: új, innovatív oktatási módszerek és eszközök megismerése, ezen módszerek későbbi ...
  2016. június 24.
 • 1848 forrongó tavasza
  Bár Magyarország viszonylagos önállóságot élvezett a Habsurg Birodalom részeként, a jogi függetlenséget csak egy 1848-as rendelettel sikerült elérnie. Ebben az időszakban kezdték meg működésüket hazánk nagyjai: Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, ...
  2012. március 11.