Krisztus
(10)

 • A húsvét ikonográfiája
  Krisztus a kereszten A keresztre feszítés korai ábrázolásai általában sematikusak. Elsősorban a kivégzés módjának gyalázatossága kötötte le az alkotók figyelmét. A keresztre feszítés volt ugyanis a legszégyenteljesebb halálnem; rabszolgákkal, bűnözőkkel ...
  2004. április 2.
 • Giotto: Krisztus siratása
  Giotto (1267-1337) jelentősége Giottót a nyugat-európai festészet megújítójaként emlegetik, hiszen letért az addigi kitaposott ösvényről. Egyrészt szakított a bizáncias hagyományokkal, az ikonográfia által megkövetelt gesztusokkal, az ünnepélyes ...
  2014. június 25.
 • I.N.R.I
  Kereszt Az ókorban elterjedt kivégzési eszköz, amely kapcsolatban áll a legyőzött ellenség teste, ill. feje póznára tűzésének szokásával. Elterjedt vallási szimbólum, még a kereszténység előtti időkben is. A keresztény szimbólumrendszerben a kereszt ...
  2003. április 24.
 • Jézus a történelemben
  Lehet-e a Názáreti Jézus történetiségét kétségbe vonni csak azon az alapon, hogy a korabeli görög-római forrásokban nem találunk egyértelmű igazolásokat? A császári archívum, Plinius és Suetonius írásai után lapozzunk bele Tacitus műveibe. A Názáreti ...
  2001. február 22.
 • A kereszténység legnagyobb ünnepe – Húsvét
  A húsvét gyökere a zsidó pászka (pészah) ünnep, amely a hébereknek Egyiptomból való megmenekülésének az emléknapja. Az ünneplők az őket a szolgaságból kivezető Úr áldását kérik a bő termés és a bőséges szaporulat érdekében. A kereszténység – amelynek ...
  2016. március 18.
 • Húsvéti hagyományaink
  A húsvét előtti böjt utolsó hete, a nagyhét virágvasárnappal kezdődik; ezen a napon az emberek - Jézus jeruzsálemi bevonulását idézve - pálmaágakkal, hidegebb éghajlatú vidékeken barkaágakkal mennek a templomba. Nagycsütörtökön Jézus búcsúvacsorájára ...
  2003. április 18.
 • DVD-ajánló - 2001. június
  Martin Scorsese - Krisztus utolsó megkísértése /The Last Temptation Of Christ (1988) A film realista ábrázolásban kísérli meg, hogy Jézust emberként állítsa a nézők elé. A Biblia-megfilmesítések között újszerűnek számító megközelítést - a katolikus ...
  2001. június 24.
 • Mit ünneplünk Vízkeresztkor?
  A katolikusok e napon emlékeznek meg a napkeleti bölcsekről, illetve az Úr megjelenéséről, aki ekkor nyilvánította ki az embereknek a Megváltó születését, és ehhez a naphoz kötik Jézus megkeresztelésének idejét is. A liturgikus szokásoknak megfelelően a ...
  2004. január 6.
 • Munkácsy kiállítás Szegeden
  A kiállítás 2012. június 23-án nyílt meg a szegedi Móra Ferenc Múzeumban és egészen október közepéig még látogatható. A kiállításon 35 festményt és 15 grafikát tekinthet meg a látogató, melyek közül többet első alkalommal állítanak ki. ...
  2012. augusztus 7.
 • Kellemes Húsvéti Ünnepeket!
  Kellemes húsvéti ünnepeket! Húsvét Krisztus feltámadásának ünnepe 325-ben a niceai zsinaton véglegesítették az ünnep időpontját: a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnapot. A IV. század óta ezt a napot negyven napos böjt előzi ...
  2002. március 28.