Mátyás király
(14)

 • Corvina és közlekedés
  Olasz földön Ágyús lőcsös szekér Mátyás korából a hadviseléssel kapcsolatban a XV. század végére szintén értékes tapasztalatok gyűltek össze. Az olasz haditechnikának ebben az időben jelentős újításai voltak. Az ágyúkészítés már túljutott az első ...
  2002. október 27.
 • Királyok asztalánál
  Asztali pompa Középkori lakoma Királyaink európai kapcsolatait ismerve biztosra vehető, hogy életmódjuk nem sokban különbözött rangbéli kortársaikétól. A nagyurak étkezése a vár vagy kastély nagytermében történt. Az európai királyi udvarok, a nemesség ...
  2006. december 8.
 • Mátyás udvarában
  Janus Pannonius feltételezett arcképe A reneszánsz nem alakult ki mindenhol azonos időben, Firenzében is sajátos gazdasági, politikai és kulturális viszonyok tették lehetővé létrejöttét 1420 körül. Magyarországon az 1460-1470-es évek táján szilárdult meg, ...
  2007. november 10.
 • Európa élvonalában
  Nagyváradon teremtette meg Vitéz János az első magyar humanista könyvtárt, aminek gyarapításában jelentős része volt unokaöccse, Janus Pannonius rendszeres könyvküldeményeinek is. Janust Vitéz János küldte Ferrarába, ahonnan reneszánsz műveltséggel ...
  2013. május 24.
 • Korvinák a hálón
  "A Bibliotheca Corviniana Digitalis program célja, hogy digitális eszközökkel virtuálisan visszaállítsa Mátyás király egykori könyvtárát, a Bibliotheca Corvinianát vagy korabeli nevén Bibliotheca Augustát. A virtuális rekonstrukció mellett célül tűzi ki a ...
  2003. október 25.
 • Középkori történeti munkák
  A gesták és íróik A Gesta Hungarorum kezdő sorai. P mester iniciáléja. Gesta vagy historia: gesta rerum vagy res gestae [l.] = viselt dolgok Az antikvitásból öröklött irodalmi jellegű műfaj, melynek szerzőjét többek között a szórakoztatás igénye ...
  2002. november 13.
 • Janus Pannonius
  Bár a magyar irodalomtörténet lapjain "első magyar klasszikusként" emlegetik Janust, ám akárcsak neve, megítélése is igen "kétarcú". Költészete rendszerint árnyékba szorul a reneszánsz emblematikus alakjaként emlegetett Balassi alkotásai mellett. Kissé ...
  2007. szeptember 25.
 • Jagellók Magyarországon
  A magyar rendek 1490-ben tehát Ulászlót a magyar rendek hívták a magyar trónra, és a királlyá választási feltételek között kikötötték, hogy az uralkodó nagyrészt Magyarországon éljen, amit a cseh rendek nem elleneztek. Egyrészt mert eddig is jobbára ...
  2014. május 14.
 • Magyar térképtörténet
  Árpádok kora A földmérési ismeret már nagyon korán kialakulhatott, hiszen az ősemberek számára is fontos lehetett az eligazodás a vadászó területek között, később a földbirtokra alapuló adóztatás tett szükségessé bizonyos földmérési ismereteket. Az ókori ...
  2013. július 19.
 • Visegrád
  Látnivalók "Visegrádról, a földi paradicsomból" - így keltezte levelét, a fényhez és pompához szokott pápai követ, aki vendégként közelről látta a 350 szobás, két emeletes, vörösmárvány díszkutakkal díszített csodálatos építményt, a nagy reneszánsz ...
  2012. augusztus 8.