Kategóriák

Maastricht
(5)

 • Európai határváltozások
  Tizenöt új állam három év alatt 1989 előtt Európában az országhatárok tartósnak és megváltoztathatatlannak tűntek, szinte senki nem gondolt arra, hogy néhány év alatt teljesen átrajzolódik Európa térképe. Arra még kevesebben gondoltak, hogy a határok, ...
  2003. január 18.
 • Újabb fordulat előtt 3.
  Centrumok és perifériák a világgazdaságban A központ központja: a tőzsde New Yorkban.Mint sorozatunk korábbi részeiben ( Európa elvesztett vezető szerepe; Az "Egyesült Európa" eszméjének kialakulása) utaltunk rá, a múlt század során a világgazdasági ...
  2003. május 6.
 • Az Európai Ombudsman
  Az első Európai Ombudsman Jacob Söderman volt, akinek 1995-ös megválasztásával kezdte meg hivatali működését az uniós polgárok panaszainak vizsgálatával. Mint az előbbiekből is látszik az Ombudsman fő feladata a hozzá beérkezett egyéni panaszok ...
  2003. március 10.
 • Az Európai Közösség
  1950-ben született meg - eredetileg a fegyvergyártáshoz nélkülözhetetlen iparágak ellenőrzése céljából - az úgynevezett Schumann-terv, melynek alapján a Benelux-országok, Franciaország, az NSzK és Olaszország részvételével 1951 áprilisában megalakult az ...
  2003. március 11.
 • Együttműködés, döntéshozatal
  Az EU három pillére A Maastrichti Szerződés (1992) három tartópillérre építette fel az Európai Uniót: 1. Az Európai Közösségek pillére: ez a pillér a Párizsi (1951) és a Római Szerződések (1957) három közösségéből tevődik össze, az Európai Gazdasági ...
  2004. április 16.