Marx
(7)

 • Ideológiák - marxizmus
  A szocializmus tudományos válfaja A marxista tanokat Engels a „tudományos szocializmus” megnevezéssel illette, amivel azt kívánta kifejezésre juttatni, hogy a korábbi szocialista nézetekkel szemben az övék tudományos alapokon nyugvó rendszer. ...
  2007. december 12.
 • 25 éve halt meg Groucho Marx
  Julius Marx egy Amerikába kivándorolt elzászi zsidó család harmadik fiúgyermekeként született 1890-ben. Két bátyjával Leonarddal, Adolphfal és öccsével Herberttel, azaz Chicóval, Harpóval és Zeppóval kezdetben vándortruppokkal, kabarékban léptek fel, és a ...
  2002. augusztus 21.
 • Könyvsarok
  Vásznon a dramaturgia A szerző a film formai és tartalmi sajátosságait az "alkotó-mű-közönség"-háromszög tekintetében tárgyalja. Ez a megközelítés már el is árulja számunkra, hogy inkább kissé konzervatív filmtörténeti-elméleti áttekintéssel, semmint ...
  2003. október 20.
 • Marx az élen
  Károly, de nem May, hanem Marx Karl Marx.Marx Károlyt, a tudományos szocializmus, a dialektikus és történelmi materializmus atyját választották az évezred gondolkodójává a BBC-hírszerkesztőség internetes adásának olvasói. Többezer rendszeres ...
  2000. október 4.
 • Kulturális sokk
  Európában az emberek egymásnak szomszédai, nagyjából ugyanolyan a megjelenésük, nincsenek beutazhatatlan távolságok, így akár nyaralás során is közel kerülhetnek a számukra idegen európai kultúrához. Ugyanakkor eltérő kultúrkörnyezetben munkát vállalni ...
  2002. november 4.
 • Az anarchizmus
  Alapvetőe levek A görög arché, kezdet szóra vezethető vissza, és az állami uralom tagadását, uralomnélküliséget jelent maga a kifejezés. (Az "an" fosztóképző, az "archia" pedig uralmat jelent.) Magát a politikai tartalmú kifejezést Proudhon hozta létre, ...
  2007. december 30.
 • Kulturális utalások
  A lábjegyzetek, végjegyzetek sokat segíthetnek ugyan egy szöveg megértésében, ám sokan még sem szeretik őket, mert megakasztják az embert a folyamatos olvasásban. Némely regény olvasása során azonban kifejezetten igényelnénk, hogy itt-ott ellássák némi ...
  2014. augusztus 18.