Mikszáth Kálmán
(13)

 • Olvasónapló - a lényeg röviden
  Sok évtizedig bevett gyakorlat volt, hogy ehhez hasonló olvasónaplókat kellett készíteni, de a pedagógia fejlődésével ezek a feladatok már idejétmúltnak és módszertanilag nem megfelelőnek minősülnek. A tanárok manapság sokkal modernebb eszközökkel ...
  2002. május 30.
 • Az elbeszélésmód sajátosságai Mikszáth néhány novellája alapján
  Bevezető gondolatok Mikszáth Kálmán (1847-1910) a 19. és a 20. század fordulóján hozta létre életművét, amely a széppróza és a publicisztika számos fontos műfajában (mint például a novella, a kis- és nagyregény, a regényes életrajz, a karcolat) öltött ...
  2014. április 4.
 • Mikszáth Kálmán: Gavallérok
  Szereplők: Az író; Csapiczky Endre; Bajnóczy Katalin; Az ifjú pár szülei; násznép   Helyszínek: Lazsány; Gortva; Eperjes   A rövid tartalom: A történet onnan indul, hogy az írót egy hírlapíró-társa, Csapiczky Endre, meghívja násznagynak. A szerencsés ...
  2002. április 10.
 • Digitális segédeszközök
  Nyugat 1908-1941 (CD-ROM) Ajánlónk a magyar sajtótörténet egyik legizgalmasabb fejezetével, a Nyugattal foglakozik- egy igen hasznos CD-ROM bemutatásával. Ady Endre összes művei (CD-ROM) A magyar irodalom egyik legnagyobb egyéniségének ...
  2004. április 17.
 • Mikszáth Kálmán: A beszélő köntös
  Szereplők: Lestyák Miska, a szabó fia, főbíró; Cinna, cigánylány; Lestyák, a szabó; Olaj bég; Csuda István, kuruc vezér.   Helyszínek: Kecskemét.   A rövid tartalom: Gonosz praktikák. Papoknak az ő nagy kapósságuk  A történet a török megszállás idejében ...
  2002. január 9.
 • Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője
  Szereplők: Bélyi Veronka; János pap, Veronka bátyja; Billeghi Máté, halápi úr; Gregorics Pál; Wibra Anna, szolgálólány; Wibra György; Kupeczky Márton, Gyuri tanítója; Sztolarik, közjegyző; Gregorics Gáspár, Pál testvére; Gregorics Boldizsár, Pál testvére; ...
  2002. február 1.
 • Mikszáth Kálmán
  Az epikus művek elemzésének lehetséges szempontjai Az epikus művek elemzésének lehetséges szempontjai 1. A mű keletkezési körülményeinek számbavétele 2. Források, kapcsolatok, intertextualitás 3. A cím vizsgálata 4. A téma megjelölése - ...
  2004. május 10.
 • Hegyaljáról
  "...Egy paripa nyerít valahol. Hej, mi volt ez?Minden olyan méltóságteljes volt. Az ünnepies csend, amibe csak a fák zúgása vegyül. Ezeké a százados tölgyeké, amelyek felfogják künn az országúton ballagó parasztszekerek zörgését. Zizegnek, susognak, néha ...
  2009. január 7.
 • Regényfelütések
  A regényírás története során sok elméleti munka született a jó regény ismérveiről; bízvást állítható azonban, hogy a regényíráshoz nem lehet tökéletes receptet alkotni: minden jó regény egyedi, és minden alkotói módszer jellegzetes. Annyit azonban talán ...
  2014. február 11.
 • Palócok
  Az 1600-as évekből származnak azok az írásos dokumentumok (jegyzőkönyv, számadáskönyv), amik a palócokról első ízben tesznek említést. A tudományos szakirodalom a 18. század végétől, 19. század elejétől folyamatosan foglalkozik a népcsoport kutatásával, ...
  2012. április 16.