PBL
(2)

  • Alternatív tanulás?
    Az  oaklandi Crellin elemi iskolában a tanárok olyan valós problémákat keresnek (ahelyett, hogy kitalálnának megoldásra váró problémákat), amelyek nemcsak, hogy kapcsolódnak vagy hasonlítanak a való élet problémáihoz, hanem az iskola vagy a helyi közösség ...
    2016. január 11.
  • Valós életből vett problémák II
    A PBL tanítás során a tanári inkább hasonlít a facilitátorra, mentorra, mintsem egy olyan személyre, aki a megoldások, információk  forrása. Támogatja a tanulókat az önálló valamint a társas tanulási folyamatokban, ahol saját maguk fedezik fel az ...
    2016. január 18.