Petőfi Sándor
(13)

 • Petőfi Sándor
  Petőfi Sándor - A tétel A magyar líra egyik legzseniálisabb s egyben legellentmondásosabb alakjáról, Petőfiről és az ő életművéről találhatsz itt tételvázlatot. Petőfi Sándor szabadsága és szerelme Hogyha már nem szeretsz / Az Isten áldjon meg! / De ...
  2005. január 26.
 • Petőfi népies műdalai
  Bevezető gondolatok Petőfi Sándor (1823-1849) közmondásosan rövid élete során közmondásosan tartalmas életművet hozott létre. Műveinek terjedelmes korpuszát olyan műfaji és tematikai kategóriák mentén szokás értelmezni, mint például ars poeticák vagy ...
  2014. március 10.
 • Újramotiválni Petőfit
  Petőfi, a kanonikus Petőfi Sándor az egyik olyan szerzőnk, akinek több mint száz éve foglalt helye van a kánonban. Már az óvodások is tudják, ki ő, és mire előkerül a tanagyagban, már régi ismerősként üdvözölhető. Megjelenik, és hozza magával azokat a ...
  2013. május 22.
 • Petőfi Sándor költészete
  Petőfi Sándor népies költészete ösztönös népiesség népiesség: törekvés a népi életformának, népköltészet hagyományainak ápolására => az irodalom tudatos idomulása a népköltészethez ars poetica: Dalaim, A természet vadvirága Műfajok: népies ...
  2005. január 26.
 • Petőfi, a szerepjátékos
  Tipikus költő? - Mondj egy magyar költőt! - Petőfi Sándor! Sokaknak ő az első, aki eszükbe jut, magyar berkekben. Még iskolába sem járunk, még azt sem tudjuk, mi az, hogy költő, de azt már tudjuk, hogy Petőfi az. A költő prototípusa, ahogy a madár ...
  2013. június 13.
 • A helység kalapácsa filmen
  Önállósuló filmadaptációk Az irodalmi filmadaptációk egy egészen sajátos részét képezik a világ filmgyártásának. Vannak köztük olyanok, amelyek „megállnak a lábukon”, értelmezhetőek anélkül, hogy a néző ismerné az eredeti művet: világos a cselekmény, ...
  2013. június 20.
 • Petőfi Sándor költészete
  Petőfi Sándor költői szerepe Kosztolányi mondta (!): "Ha valamikor, sok-sok ezer év múlva felébresztenének a síromból s hirtelen arra kérnének, hogy nevezzek meg egy költőt, ezt mondanám: Petőfi." Petőfi nemcsak népszerű költőnk, de egyike azon kevés ...
  2004. május 10.
 • Olvasónapló - a lényeg röviden
  Sok évtizedig bevett gyakorlat volt, hogy ehhez hasonló olvasónaplókat kellett készíteni, de a pedagógia fejlődésével ezek a feladatok már idejétmúltnak és módszertanilag nem megfelelőnek minősülnek. A tanárok manapság sokkal modernebb eszközökkel ...
  2002. május 30.
 • 1848 forrongó tavasza
  Bár Magyarország viszonylagos önállóságot élvezett a Habsurg Birodalom részeként, a jogi függetlenséget csak egy 1848-as rendelettel sikerült elérnie. Ebben az időszakban kezdték meg működésüket hazánk nagyjai: Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, ...
  2012. március 11.
 • Holt-vidék II.
  A "némafilm" megszólal Az előző részben a "filmszerűséget" kutattuk a versben. A tájat, mint látványt értelmeztük. A szövegben pirossal kiemelt szavak jelzik ennek eredményét. Az első elemzéssorozat tanulsága: az állóképeket lendületes "kameramozgás" ...
  2003. december 1.